Arkkitehtitoimisto Kanttia2

Arkkitehtitoimisto Kanttia2 on oululais-helsinkiläinen arkkitehtitoimisto, jonka osaamisen muodostaa 35-henkinen tiimimme arkkitehtejä, sisustusarkkitehtejä ja muotoilijoita.

Meitä kiinnostavat erityisesti arkkitehtuurin keinot luoda muutosta, tunnetta ja identiteettiä tilalle. Uskomme, että katsomalla asioita uudelta kantilta voimme haastaa koko alaamme.

Työmme perustuu aitoon haluun kuunnella ja ymmärtää tilankäyttäjää ja asiakastamme. Hyvin tehdyn taustatyön pohjalta monialainen tiimimme pystyy tarjoamaan luovia ja perusteltuja ratkaisuja - näkemystä.

Roolimme arkkitehtitoimistona on sanoittaa ja konkretisoida tilaajan tavoitteet ja toiveet, ja yhteensovittaa ne viranomaisten tarpeiden ja vaatimisten mukaisiksi.

Tavoitteemme ovat:

  • Myytävien neliöiden maksimointi
  • Kokonaistaloudelliset rakentamiskustannukset
  • Aktiivinen kommunikointi kaikkien osapuolten välillä
  • Asumisviihtyvyys ja -terveys
  • Loppukäyttäjän tarpeiden huomiointi, kuten yhteistilojen monipuolisuus
Katso koko referenssilista
Arkkitehtitoimisto Oulu Kanttia2
Kysy lisää Mikolta:

Asiakkuuspäällikkö
mikko.jarvi@kanttia2.fi
+358 44 491 8835

Arkkitehtuuria uudelta kantilta

Aito kyky kuunnella ja ymmärtää asiakastamme ja tilankäyttäjää luo perustan, jonka pohjalta monialainen tiimimme pystyy tarjoamaan asiakkaillemme hyvin tehtyyn taustatyöhön nojaavia, luovia ja perusteltuja ratkaisuja.

Haluamme luoda arkkitehtuuria, jossa rakennusten elinkaaren pidentäminen, muuntojoustavien tilojen ja rakennusten suunnittelu, sekä rakentamiseen liittyvien kokonaiskustannusten pienentäminen laadusta tai käyttäjämukavuudesta tinkimättä ottavat keskeisen aseman.

Business Asema logo

Tarpeisiin vastaavaa arkkitehtuuria

Hyvin tehty taustatyö ja korkea laatu luovat perustan arkkitehtisuunnittelulle. Arkkitehtimme ja suunnittelijamme toteuttavat työtään osaamisella, joka tuottaa sekä estetiikaltaan, että toimivuudeltaan korkeatasoisia lopputuloksia. Viemme suunnitteluprosessia ja asiakkaan tavoitteita eteenpäin, olemme asiakkaan edustaja kaikissa tapaamisissa ja edistämme asiakkaiden tavoitteita esimerkiksi rakennusvalvonnassa. Skanskalle Munkkiniemeen suunnittelemamme Rakuunantie edustaa hyvin monipuolista osaamistamme.

Referenssi: Skanska Rakuunatie

Mistä kaikki lähtee liikkeelle?

Kaiken suunnittelun ja konseptoinnin lähtökohtana on tilankäyttäjä: otamme huomioon millaiset arvot, valinnat, toiveet ja tarpeet ohjaavat hänen valintojaan. Meitä kiinnostavat erityisesti arkkitehtuurin keinot vaikuttaa tilankäyttäjään niin toiminnallisesti kuin esimerkiksi psyykkisesti identiteetin rakentamisessa.

Bittium Oyj:n pääkonttorin suunnittelussa tutkimme toimistotilojen mahdollisuuksia tehostaa tilallisilla ratkaisuilla rakennuksessa suoritettavia työtehtäviä sekä henkilöstön kanssakäymistä ja hyvinvointia. Haastattelemalla Bittiumin työntekijöitä selvisi, että keskeinen toive uusille tiloille olisi yhdistää aikaisemmin eri rakennuksissa työskennelleet osastot saman katon alle yhdeksi isoksi perheeksi.

Referenssi: BITTIUMIN PÄÄKONTTORIN SUUNNITTELu

Komponenttirakentamisen
pioneeri

Komponenttirakentamisella tarkoitetaan esivalmistetuista elementeistä rakennettavia kokonaisuuksia. Massakustomoinnin avulla eri komponentit ja moduulit valmistetaan asennusta vaille valmiiksi omilla tuotantolinjoillaan. Näin voidaan nopealla rakennusaikataululla tuottaa laadukkaampia ja pitkäkestoisempia asumis- ja käyttötiloja. Olemme olleet suunnittelemassa YIT Smartti -konseptia, Lehdon tapaa rakentaa sekä Firan Modules - kylpyhuonemallistoa Fira Modules

Referenssi: Lehto Pre-FabricatedOta Yhteyttä

Vastuullista rakentamista

Ympäristö ja rakennusten terveellisyys ovat merkittäviä teemoja nykypäivän rakennussuunnittelussa. Ympäristötietoisuutta, hyvinvointia ja laatua edustavat merkit kertovat osaltaan yrityksemme arvoista ja tavoitteista suunnittelemiemme rakennusten loppukäyttäjiä ajatellen.

Vastasimme Suomen ensimmäisen uusien kriteerien mukaisen Joutsenmerkki-kerrostalon pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Hanke toteutettiin yhteistyössä NCC:n ja VAV-asuntojen kanssa.

Referenssi: HAKUNILAN JOUTSENMERKKITALO
Business Asema logo

Kustannustehokasta suunnittelua

Suotuisat kustannukset on mahdollista saavuttaa laadusta tinkimättä. Oikeat suunnitteluratkaisut ja materiaalivalinnat luovat rakennetusta ympäristöstä esteettisesti viehättävää. Esteettisiä arvoja toteuttavilla hankkeilla voidaan luoda muun muassa yhteisön henkistä hyvinvointia tukevaa ympäristöä.
Pitkäaikaiskestävyyteen tähtäävien rakennushankkeiden avulla voidaan johtaa alalla tapahtuvaa muutosta, lisätä yhteisön hyvinvointia ja vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Rakennusten käyttöiän maksimointi edellyttää materiaalitietoisuutta ja esteettisten arvojen noudattamista.

Referenssi: Concepts for Living
Business Asema logo

Tietomallinnus

Tietomallintaminen tehostaa ja parantaa suunnittelun laatua. Tietomalli tukee rakennuksen ja rakentamisen suunnittelua kaikissa projektin vaiheissa. Rakennuksen tietomallista saadaan kaikki tiedot, joita tarvitaan rakentamisen, osien valmistuksen ja hankintatoimen tukena rakennusvaiheessa. Tietomallin avulla voidaan varmistaa jo projektin alkuvaiheessa, että tilat ovat toiminnalliset ja voimme toteuttaa kohteen ilmeen toiveiden mukaisesti. Myös kohteen ulkoalueet ja ympäristön kaupunkikuva voidaan havainnollistaa.

Katso koko referenssilista
Business Asema logo

Ota yhteyttä