Kauppis-Heikin koulu

Kauppis-Heikin koulu

ASIAKAS: LAPWALL
KILPAILUVUOSI: 2016
BRUTTOALA (br-m²): 2150
KERROSALA (k-m²): 1937
HUONEISTOALA (h-m²): 1470

Tehtävä

 
Todettuaan, että Kauppis-Heikin koulu ei pysty jatkamaan toimintaa silloisissa tiloissaan sisäilmaongelmien vuoksi, Iisalmenkunta järjesti 2015-2016 vaihteessa kokonaisvastuu-urakkakilpailun uuden koulun rakentamiseksi vanhan tilalle. Kanttia2 toimi kilpailussa Lapwallin suunnitteluyhteistyökumppanina.

Tarjouskilpailun pisteytyksessä huomioitiin hinta, energiatehokkuus, huollettavuus, tilatehokkuus, hirren käyttö, arkkitehtooninen laatu, toimivuus, sekä sosiaalinen ulottuvuus. Lisäksi Kanttia2:n suunnitelmassa oli keskeisenä teemana liikuntaan kannustaminen, mistä juontui myös ehdotuksen nimimerkki, Liikkuva koulu.

Ratkaisu

 
Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri edustaa modernin selkeää puurakentamista. Kilpailuohjelman mukaiset tilat jaettiin neljään erikokoiseen puulla verhoiltuun palikkaan, joiden väliin jää suojaisia syvennyksiä sisäänkäyntejä varten. Toisiinsa kytketyt palikat muodostavat valoisia tilasarjoja, joissa tonttia ympäröivä luonto pääsee myös sisätiloissa arvoiseensa maisemalliseen rooliin. Rakennuksen yleisilme on levollinen ja helposti lähestyttävä mutta selkeästi funktioltaan julkinen. Ilmeikäs harjakatto räystäineen suojaa seiniä sateelta ja luo rakennuksen kokonaishahmoon tunnistettavuutta.

Rakennus muuntuu luontevasti eri käyttäjäryhmille ja käyttötarkoituksiin iltaisin, viikonloppuisin ja kesäisin. Suu-rimmassa, keskeisesti sijoitetussa massassa on koottu hallintoon, ruokailuun ja liikuntaan liittyvät tilat siten, että tiloja voidaan tarpeen mukaan joustavasti liittää toisiinsa muodostamaan monikäyttöisiä tiloja erilaisiin tarkoituksiin niin päivittäistä koulunkäyntiä, kuin myös rakennuksen laajempaa iltakäyttöä ajatellen. Henkilökunnan tilat sijaitsevat keskeisesti, välimatkat ovat lyhyitä ja kokonaisuus on helposti hallittavissa.

Opetustilat on jaettu kolmeen muuhun massaan siten, että meluisat teknisen työskentelyn tilat ovat eriytettynä omassa siivessään. Lisäksi nuoremmilla ja vanhemmilla oppilailla on omat erilliset siipensä. Osa luokkahuoneiden välisistä seinistä on siirrettäviä luokkien monikäyttöisyyden lisäämiseksi. Koulusta voidaan varata ja eristää lohkoja esimerkiksi kansalaisopistojen musiikki- sekä taito- ja taideaineiden kursseja varten.

Sisäarkkitehtuuri rakentuu koulun toiminnan ja lasten hyvinvoinnin ehdoilla. Tilat ovat mittakaavaltaan suhteikkaita ja valoisia. Materiaalit ja värit ovat miellyttäviä ja ajattomia. Suunnittelu ottaa huomioon visuaalisten seik-kojen lisäksi muutkin aistit – hyvällä äänimaailmalla ja riittävällä vaimennuksella on suuri merkitys siihen mil-laisena rakennus käytössä koetaan

Pääosa koululaisista liikkuu oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän kun heidän päivittäistä fyysistä aktiivisuutta suhteutetaan kansallisiin liikuntasuosituksiin. Keskeinen ajatus liikkumiseen kannustamisessa oli sijoittaa koulun liikuntasali keskelle koulua, ruokailutilan välittömään yhteyteen sekä siirrettävällä seinällä, mikä mahdollistaa tilan helpon ottamisen välituntiliikuntaan. Myös koulupiha-alueen suunnittelussa keskityttiin siihen, että se innostaa välituntiliikuntaan ja täydentää piha-alueen yhteydessä olevaa kaupungin lähiliikunta-aluetta.

Kauppis-Heikin koulu julkisivupiirrosKauppis-Heikin koulu pohjaKauppis-Heikin koulu luonnosKauppis-Heikin koulu julkisivu eteläänKauppis-Heikin koulu julkisivu pohjoiseenKauppis-Heikin koulu julkisivu itäänKauppis-Heikin koulu julkisivu länteenKauppis-Heikin koulu havainne ulkoaKauppis-Heikin koulu havainne sisältä