Kaupunkihirsitalot

Kaupunkihirsitalot

ASIAKAS: DEN FINLAND OY / FINNLAMELLI
VALMISTUMISVUOSI: 2019
KERROSALA (k-m²): 88-179
HUONEISTOALA (h-m²): 80-164
TALOTYYPPIEN LKM: 15

Katso myös valmistajan sivut tästä ja tästä.

Finnlamelli ✕ Kanttia2

 
Uusi Finnlamelli ✕ Kanttia2 -mallisto koostuu kolmesta eri näköisestä rakennustyylistä, joiden variaatiot muodostavat houkuttelevan ja loogisen talotyypistön josta on helppo valita kullekin tontille sopiva malli. Talomallit on muodostettu toimimaan tiiviillä kaupunkipientalotonteilla, joten tilat on suunnattu aina siten, että yksi sivu rakennuksesta on muita suljetumpi naapurin tai tien suuntaan. Lisäksi kaikki mallit toimivat hyvin myös modernien kivitalojen seurana.

Malliston perusteemat ja variaatiot eri tonttityyppejä varten: Harjakattoisille ja lapekattoisille kaava-alueille omansa. Pitkälle sivulle tai lyhyelle sivulle avautuvat oleskelutilat mahdollistavat eri muotoiset tontit ja suuntaukset 1- tai 2-kerroksisina.

Talojen perusmassaan integroidut terassit tarjoavat yksityistä ulkotilaa turvassa naapurien katseilta ja ne on myös helppo lasittaa terassilasituksin.L-malliset talot sulkevat tiiviillä tontilla kaksi sivua naapurien suuntaan. Modulimaiset piharakennukset rajaavat lisää tilaa haluttuihin suuntiin ja toimivat myös palomuureina.

Westend

Nykytulkinta 20-luvun klassismin ja modernismin synteesistä.

 
Mallisto sisältää tiiviille kaupunkitonteille sopivia harjakattoisia ryhdikkäitä pientaloja, joiden luonne syntyy tasanurkkaisesti cityhirrestä. Koska julkisivun detaljit on mietitty yksinkertaisiksi, talomallit sopivat loistavasti nykyaikaiseen kaupunkimiljööseen.

Klassismin piirteitä on tuotu esiin antamalla umpiräystäille voimakasta ilmettä muotoilemalla alaräystästä ja asentamalla päätyräystään räystäslaudat viistoon. Puu-Käpylästä inspiraatiota ottavat myös sisäänkäynnit, jotka tehdään kevyinä ja korostetuin pyöröpilarein. 2-kerroksisessa ratkaisussa kuistin päällä on kevyt avoparveke pinnakaitein.

Malliston talot soveltuvat erityisesti alueille, joissa on harjakattovaatimus. Westend-malliston taloissa on kivitalomaisia piirteitä, minkä johdosta tämä puutalo soveltuu hyvin myös kivitaloalueille. Rakennuksilla on kapea runkosyvyys, ~7,5m, joka varmistaa valoisat sisätilat. Jotta rakennuksen perusmuoto pysyy selkeänä ja kaupunkimaisena, terassit sekä parvekkeet sulkeutuvat talomassan sisään, ollen samalla myös helposti lasitettavissa. Oleskeluterassin suuntaus on vaihtoehdosta riippuen joko kyljessä tai päädyssä, jolloin mallistosta löytyy eri tonteille sopivat vaihtoehdot. Parvekkeiden pinnakaiteet tuovat kevyttä otetta massiivisten hirsirakenteiden lomaan.

Tekniset tilat ja märkätilat sijoittuvat kompaktina pakettina toiselle pitkälle sivulle. Rakennus pyritään suuntaamaan siten, että suljetumpi tekninen puoli on naapurin puolella. Samalla vastakkainen oleskelutilojen puoli avautuu vahvasti pihalle ja haluttuun näkymään sekä ilmansuuntaan.

Jollas

Linjakas ja modernistinen kivitalon haastaja.

 
Loiva lapekatto sekä moderni ja linjakas muoto varmistavat, että rakennus sopii helposti uusille urbaaneille pientaloalueille. Talojen massoittelussa korostuvat modernit koloamiset, joihin sijoitetaan ulko-oleskelutilat.

Rakennuksen massa on puikkomainen ja siinä on erittäin kapea runkosyvyys, ~6m. Terassit ja parvekkeet sijaitsevat päämassan jatkeena päädyssä tai kyljessä, aina tontin suuntauksen mukaan. Terassien sisäkyljet paneloidaan pystyyn massan koverrusten kontrastin korostamiseksi. Samalla saadaan sisäänvetoihin modernia skarppiutta. Sisäänvedot on luonnollisesti hyvin selkeä myös lasittaa. Tekninen tila moduloidaan osaksi sisäänkäyntikatosta, jolloin sama osa toistuu malliston joka vaihtoehdossa. Sama terassien panelointi-idea toistuu sisäänkäyntien kohdalla, jolloin teknisestä tilasta tulee sisäänkäynnin kanssa massiivinen osa rakennusta.

Yksityiskohdat tehdään korostetun nykyaikaisesti. Parvekkeita rajaavat kevyet lasikaiteet ja räystäistä tehdään levymäiset umpiräystäät. Räystäs taittuu yläräystäältä alas leveänä peltiräystäänä. Tällä saadaan yläräystäs pääteltyä linjakkaasti ja pidettyä talon otsapinnan korkeus inhimillisessä mittakaavassa.

Rakennukset avautuvat yksityisille sisäpihoille haluttuun ilmansuuntaan. Kadun tai naapurinpuoleisen julkisivun ikkunat toteutetaan yläikkunoina. Näistä ikkunoista saadaan sisätiloihin luonnonvaloa jokaisesta ilmansuunnasta sisätilojen yksityisyyttä uhraamatta. Malliston jokaisessa talomallissa toistuu tuotteistettavissa oleva laadukas kodinhoitotilasaunaosasto.

Backas

Kokoaan suurempi ilmava ja tehokas design-asunto.

 
Backas-malliston talot muodostuvat kolmesta sisäkkäisestä eri luonteista kehästä, jotka kietovat sisäänsä modernit ja toimivat asuintilat. Rakennusten ydin näyttäytyy sisätilassa erottuvaksi yhtenäiseksi massaksi, jota voi kiertää talossa ympäri. Ytimeen on sijoitettu teknisesti yhteen niputettavat tilat kuten märkätilat ja osa keittiön laitteista. Ydin käsitellään muusta sisustuksesta erottuvalla teemavärillä tai päällystemateriaalilla, mikä lisää muiden tilojen avaruuden tunnetta.

Seuraava kehä rajaa lämpimiä oleskelutiloja. Perinteisestä hirsiarkkitehtuurista tuttu hirsikehä hahmottuu selkeänä kuorena ympärikierrettävään tilasarjaan. Hirsirakenne on suunniteltu siten, että hirsi hahmotetaan helposti rakennuksen päämateriaaliksi. Hirsimateriaalin ominaisuudet korostuvat myös ulkoarkkitehtuurissa, jossa kulmasalvokset paljastuvat ulkoverhouksen alta. Tämä tekee FL-tyylistä jopa hirsitalomaisemman kuin malliston muista tyyleistä.

Uloin kehä takaa rakennuksen pitkäaikaiskestävyyden. Säänsuojakuori on massoiteltu kahdelle sivulle siten että se tekee terasseista ja sisääntuloista suojaisia. Samalla eteläjulkisivut saavat passiivista aurinkosuojaa. Pohjoisen puolella varjostusta ei tarvita, mutta hirsiseinää vasten asennettu pystyvuorilaudoitus suojaa
hirsiseinää säältä. Arkkitehtonisesti tämä verhous tekee uloimmasta kuoresta yhtenäisen pääjulkisivun. Terassien ympärillä ulkoverhouksen rakenne voidaan toteuttaa osin valoa suodattavasta harvalaudasta, muilta osin ulkoverhous on tiheästi uritettua pystylautaa, joka toimii tyylikkäänä kontrastiparina paksummille vaakasuuntaisille hirsille. Terassille pystyy helposti rajaamaan lasitetun osuuden yläkerran parvekkeen alle, tai 1.kerroksisessa vaihtoehdossa vapaammin. Koska ulkokuori rajaa sisäänsä sisätilan kaltaisia ulkotiloja, se on omiaan saamaan sisätilatkin tuntumaan kokoaan suuremmilta. Suojatut ulkotilat lisäävät merkittävästi ulko-oleskelutilojen yksityisyyttä ja viihtyisyyttä tiiviillä kaupunkitonteilla. Ulkokuoren teemaa korostetaan valitsemalla katon ja vesikattovarusteiden väri ulkokuoren värin mukaiseksi.

Suunnittelijan sana

Sauli Kosonen, Arkkitehti SAFA

 
Suunnittelijana pyrin lähestymään kutakin tehtävää käytännönläheisesti ja analyyttisesti, sekä eläytyen tilan käyttäjän näkökulmaan ja erilaisiin käyttötilanteisiin. Pyrin ensin löytämään ne tärkeimmät ratkaistavat asiat, joiden ympärille suunnitelman ydin muodostuu. Kaupunkihirsitalomalliston tapauksessa oleellista oli löytää ne tekijät ja muuttujat, joista muodostetaan erilaisille tontille ja erilaisten asukkaiden tarpeille sopivat ratkaisut. Suunnittelu viimeistellään hyväksi koetuilla toimivilla tilaratkaisuilla, jotka ovat jalostuneet aiemmin suunnitelluista taloista saatujen hyvien käyttökokemusten perusteella.

Tässä mallistossa erityisen hienoa on sen monipuolisuus saman eheän kokonaisuuden sisältä: siitä löytyy toimivat ratkaisut todella moneen eri tarpeeseen tyylistä tinkimättä. Etenkin talojen kanssa samaa sarjaa olevien piharakennusten kanssa yhdistettynä mahdollisuuksia on erittäin paljon. Kaikki talot ovat sellaisia että viihtyisin niissä itsekin, riippuen luonnollisesti perhekoosta ja tontin ominaisuuksista.

Hyvä koti on toimiva ja turvallinen kehys elämälle. Sen pitää olla houkutteleva lähestyä ja käytännöllinen käyttää. Hyvässä kodissa tilat on jäsennelty siten, että hukkatilaa on mahdollisimman vähän, mutta silti keskeiset perheen yhteiset tilat tuntuvat avarilta ja valoisilta. Talosta on hyvä löytyä myös erilaisia yksityisyyden tasoja: piha- osittain suojattu terassi – oleskelutilat – makutilat. Muuntojoustavuus mahdollistaa kodin toimivuuden tulevaisuudessakin, vaikka elämäntilanteet muuttuvat, ja toki se antaa jo rakennusvaiheessa mahdollisuuden räätälöidä taloa omaan tarpeeseen sopivaksi. Malliston taloissa on pyritty luomaan kokoaan suuremman tuntuisia taloja. Esimerkiksi sisäänkäynnistä ja portaiden yläpäästä avautuu aina mielenkiintoisia harkittuja näkymiä!

Hirsi on massiivisena ja teknisesti varmatoimisena materiaalina erittäin hyvä valinta pientaloille, ja todella toimiva myös urbaaniin ympäristöön. Tässä mallistossa on pyrittiin juurikin siihen, että talot sopivat nykyaikaiselle tiiviille pientaloalueelle siten että ne istuvat harmonisesti niin puu- kuin kivitalojenkin seuraan.Westend | 112 k-m²Westend | 101 k-m²Westend | 96 k-m²Westend | 163 k-m²Westend | 140 k-m²Westend | Autokatos ja saunaJollas | 125 k-m²Jollas | 120 k-m²Jollas | 102 k-m²Jollas | 172 k-m²Backas | 98 k-m²Backas | 88 k-m²Backas | 179 k-m²Backas | 165 k-m²Backas | Autotalli ja sauna