NCC Oulu

NCC Oulun toimitilat

ASIAKAS: NCC
VALMISTUMISVUOSI: 2018
HUONEISTOALA (h-m²): 480

TEHTÄVÄ

Rauhallisuutta ja tehokkuutta ympärilleen luovan uuden monitilatoimiston tila- ja sisustussuunnittelu

NCC:n ATO:n toimihenkilöille haluttiin uusi, toimiva, käytännöllinen, moderni sekä rauhallisuutta sekä tehokkuutta ympärilleen luova toimistotila.

Ratkaisu

Raikas, ei-rakennusliikemäinen ja toimiva monitoimitila.

 
Monitilatoimisto mahdollistaa kohtaamisiin, tehokkuuteen ja hiljaisen tiedon luontevaan kulkuun. Sisustusvalinnoissa korostettiin työviihtyvyyden lisäämistä.

Toteutus

Ennen suunnittelun aloitusta tilaan muuttavalle henkilöstölle järjestettiin Dreamroom – työpaja, jonka tavoitteena oli uuden toimitilan tarpeiden määrittely tila-ja sisustussuunnittelua varten, sekä NCC:läisten tunnelmien ja toiveiden kuuleminen. Samalla pyrittiin hälventämään mahdollista epätietoisuutta omista huoneista monitoimitilaan siirtymisestä. Dreamroomissa työskentelytapoina käytettiin pienryhmäideointia ja syntyneiden ideoiden jakamista.

Dreamroomin tulosten pohjalta laadittiin tilasuunnitelma ja sisustuskonsepti.

Tilasuunnitelmassa toteutuu monitoimitilan avoin ja yhtenäinen pohjaratkaisu, jossa kuitenkin asiakasalue ja henkilökunnan alue on eroteltu työrauhan ylläpitämiseksi. Rauhallisuuden ylläpitämiseen suunniteltiin työtilojen yhteyteen myös kolme pientä neuvotteluhuonetta, jotka saivat sisustusteemojen myötä elementtejä pohjoisesta luonnosta visuaaliseen ilmeeseensä. Aula ja taukotila toimivat niin henkilöstön kuin asiakkaiden luonnollisina kohtaamispaikkoina.

Tilojen sisustukselliset teemat luotiin toimiston pohjoisen sijainnin ja tulevan muutoksen ja sen myötä tulevien uusien toimintatapojen pohjalta. Teemoiksi muodostui Pohjoinen kaupunki ja Uuden alku.

Tulokset

 
Suunnittelulla onnistuttiin luomaan toimivat ja yhteistyöhön kannustavat tilat, jonka myötä työviihtyvyys ja henkilöstön yhteistyö lisääntyi.