Tuija Patana

TUIJA PATANA
Arkkitehti, SAFA
tuija.patana(a)kanttia2.fi
+358 44 786 7718

“Suunnittelussa tähtään toimivan, terveellisen ja kauniin ympäristön luomiseen. Onnistumisen mittarina on se, kuinka hyvin ympäristö edistää sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia sekä terveellisiä valintoja. Hyvä ympäristö vaikuttaa positiivisesti sekä yksilöön että yhteisöön.”