Ylikylän päiväkoti ja koulu

Ylikylän päiväkotikoulu

ASIAKAS: SIKLATALOT OY
SIJAINTI: YLIKYLÄ, KEMPELE
VALMISTUMISVUOSI: 2019
BRUTTOALA (br-m²): 3280
KERROSALA (k-m²): 3030
TILAVUUS (m³): 19 000

MITÄ

Lapsen mittakaavaan suunniteltu suojaisa päiväkotikoulu ja sen ympäristö

 
Ylikylän päiväkotikoulu on Siklan kanssa yhteistyössä suunnittelemamme 320 lapsen päiväkotikoulu Kempeleessä. Rakennukseen suunniteltiin tilat kahdelletoista päiväkotiryhmälle ja neljälle koululuokalle. Päiväkotikoulun suunnittelussa tärkeimpänä tavoitteenamme oli suunnitella lasten mittakaavaan sopiva rakennus, kustannustehokkaasti ja käyttäjän sekä tilaajan toiveet täyttäen.

MITEN

 
Rakennus sijoitettiin alkuperäisestä asemapiirustuksesta poiketen tontille siten, että lasten liikkuminen pihalla ja rakennuksen läheisyydessä olisi suojaisampaa. Samalla tontin keskitetty liikennejärjestely voitiin jakaa tasaisemmin useampaan osaan, jotta kaikille koululaisille voitaisiin taata turvallisempi kulkureitti koululle. Liikenneratkaisua muuttamalla saimme säilytettyä myös tontilla olevia mäntypuita. Suunnittelimme rakennusten julkisivut tiilipintaisiksi ja rytmittelimme julkisivupintoja pystysuuntaisella tiilivaihtelulla.

Suunnittelimme tilat tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, näin tilat saatiin vastaamaan henkilökunnan toiminnallisiin tarpeisiin ja tukemaan lasten toimintaa ja leikkiä. Pienempien lasten päiväkotiryhmät ovat omassa siivessään ja isommat esikoululaiset ja koululaiset omassaan. Siivet yhdistyvät aula-ruokalatilassa, joka on myös muiden mahdollisten käyttäjien käytössä.

Sisätilojen suunnittelussa pitkät käytävät ryhmitettiin eri värein tilojen hahmottamisen tukemiseksi. Jokaisella ryhmätilalla on oma värinsä, joka jatkuu käytävältä huoneisiin ja aina wc-tilojen seinälaatoitukseen saakka. Sisävärien valinnassa huomioitiin psykologinen näkökulma – pienten puolella pääsääntöisesti pastellinsävyjä ja isompien puolella puhtaampia perusvärejä.

Tulokset

 
Ylikylän päiväkotikoulussa tilaajan ja käyttäjien toiminnalliset tarpeet yhdistyvät alueen rakennustavan mukaiseen arkkitehtuuriin. Päiväkotikoulu vastaa modernin oppimisympäristön tarpeisiin ja tiloissa on keskitytty niiden monikäyttöisyyteen. Sijoittelu tontille, harkittu mittakaava, tilahierarkia ja sisustusratkaisut auttavat pientäkin tilankäyttäjää hahmottamaan tilojen luonteen, liikkumaan tiloissa ja tuntemaan olonsa turvalliseksi.