Skip to content
Markus Haapsaari - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Toimitusjohtaja // Oulu

Markus Haapsaari

044 788 8185

“Rakentaminen on yksi niistä suurista prosesseista, joilla ihmiskunta muokkaa planeettaamme. Se on vastuunalainen teko, joka pitäisi tehdä ymmärryksen kanssa. Minulle tärkeät aihealueet rakentamisen kehittämisessä ovat: Rakennusten elinkaaren kasvattaminen moninkertaiseksi: Meidän tulee rakentaa vähemmän, vaikka ihmismäärä kasvaa jatkuvasti. Paras tapa vähentää rakentamista on tehdä vähentäminen aikavälillä mitattuna, eli rakentaa pidempään kestäviä rakennuksia tarvittava määrä, eikä purkaa ja rakentaa uudestaan lyhyellä syklillä. Hyvinvointia ja onnellista elämää tukeva rakennusympäristö: Yksi suuresti vaikuttava tapa on mahdollistaa yhteisöllisyyden syntyminen lähinaapurustossa, esimerkiksi viihtyisillä yhteiskäyttötiloilla. Automatisoinnin lisääminen rakentamisessa, massakustomointi: Kuten biologiassa tai tietotekniikassa, järjestelmät näyttävät kehittyvän evoluution myötä suuremmiksi, järjestäytyneemmiksi ja optimaalisemmiksi kokonaisuuksiksi. Tätä samaa prosessia noudattamalla voidaan nostaa rakennusosien jalostusastetta ja esivalmistusprosenttia. Samalla pudotetaan rakennuskustannuksia ja parannetaan lopputuotteen laatua. Jokainen voi halutessaan olla mukana kehittämässä maailmaa paremmaksi paikaksi. Olen optimisti, vaikka näenkin maailmassa paljon epäkohtia. Kanttia 2:een on kerääntynyt hienoja ajattelijoita ja tekijöitä. Uskon, että pystymme tällä porukalla tekemään maailmasta hieman paremman paikan, kuin se olisi ilman meitä. Se innostaa minua.”

Projekteja

Laadukas lopputulos on arkkitehtonisesti korkeatasoinen, huolellisesti suunniteltu ja hankkeena kannattava.