Työmme perustuu aitoon haluun kuunnella ja ymmärtää tilankäyttäjää ja asiakastamme.

 

Hyvin tehdyn taustatyön pohjalta monialainen tiimimme pystyy tarjoamaan luovia ja perusteltuja ratkaisuja - näkemystä.

Image

Arkkitehtitoimisto Kanttia2 on oululais-helsinkiläinen arkkitehtitoimisto, jonka osaamisen muodostaa 30-henkinen tiimimme arkkitehtejä, sisustusarkkitehtejä ja muotoilijoita.

 

Meitä kiinnostavat erityisesti arkkitehtuurin keinot luoda muutosta, tunnetta ja identiteettiä tilalle. Uskomme, että katsomalla asioita uudelta kantilta voimme haastaa koko alaamme.

TARJOAMME SUUNNITTELUOSAAMISTA MUUN MUASSA SEURAAVILLA OSA-ALUEILLA:

KONSEPTOINTI JA PALVELUMUOTOILU
PÄÄSUUNNITTELU
RAKENNUSSUUNNITTELU
MASSAKUSTOMOINTI & TUOTEKEHITYS
ALUE- JA KIINTEISTÖKEHITYS
MAANKÄYTTÖ
STRATEGIA & BRÄNDI
SISUSTUS- JA KALUSTESUUNNITTELU
EKOLOGINEN SUUNNITTELU
3D- & VR-ANALYYSI / BIM

Viimeaikaisia julkaisuja: