Skip to content
Visiona suunnittelijatalli – mitä se tarkoittaa?

Kanttia 2:lla puhutaan paljon "suunnittelijatallin" ajatuksesta. Sen ytimessä on idea siitä, että toimisto koostuu monen eri osaamisalueen ammattilaisista, jotka työskentelevät tiiminä. Yhdessä tämä tiimi tuottaa laadukasta rakennettua ympäristöä toistensa vahvuuksia hyödyntäen.

Kanttia 2:n osakas Antti Haapsaari kertoo, mitä suunnittelijatallilla oikein täällä tarkoitetaan.

– Meillä on tapana se, että työtä tehdään tiimeissä, jotka ovat todella itsenäisiä. Tiimille annetaan vapaus ja vastuu: ne vastaavat itse suunnittelusta. Tiimit ottavat kokonaisvaltaisesti omistajuuden hankkeesta, ja ovat suorassa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.

Antti Haapsaari | Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Suunnittelijatallin idea on vastakohta hierarkkiselle organisaatiolle, jossa johtotasolta määritellään tiukasti suunnittelijoiden ratkaisut.

Kun suunnittelutyöstä puretaan hierarkkisia rakenteita, varmistetaan se, että asiakkaan ääni kuuluu suoraan suunnittelupöydälle asti. Suunnittelijoilla on vapaus tarjota parhaita mahdollisia ratkaisuja asiakkaalle ilman pelkoa siitä, että esimerkiksi yrityksen organisaatiokaaviossa korkeammalla tasolla oleva vesittäisi ideat. Jokaisella on niin sanotusti avaimet taskussa. Kun tiimi on oman asiansa omistaja, se on myös motivoitunut tuottamaan parasta mahdollista jälkeä. 

– Meillä on nähty, että tiimien vastuuttaminen tuo asiakkaille monia hyötyjä. Ihan konkreettisesti vaikkapa se, että suunnitelmien laatu paranee, kun tiimillä on vapaus kehitellä ratkaisuja itsenäisesti. Työskentely tehostuu, eikä aikaa käytetä turhaan hierarkiaportaissa. 

Käytännön tasolla tiimimalli tuo turvaa esimerkiksi aikatauluihin: jos joku suunnittelijoista sattuisi vaikkapa sairastumaan, asiakas voi olla varma siitä, että asiat hoituvat silti.

Kanttia 2:n työskentelymallissa on asiantuntijoiden näkökulmasta myös se etu, että referenssit karttuvat suunnittelijoille itselleen. Tällä on arkkitehtien työssä tärkeä merkitys.Toimiston rooli siirtyy taiteellisesta johtamisesta ja määrittelijästä kannustavaan ja rohkaisevaan, tiimiä tukevaan asemaan. Jokaiseen hankkeeseen valitaan juuri siihen projektiin parhaalla osaamisella varustettu tiimi, jota hallinto tarvittaessa tukee.

– Jotta tällainen työskentelytapa toimii, on tosi tärkeää varmistaa se, että tiimit eivät koe jäävänsä yksin. Myös tämä on meillä pyritty huomioimaan, Antti kertoo. 

Satsaus ihmisiin on välttämätöntä

Kanttia 2:n perustaja Mika Huhtala ajatteli jo 1990-luvulla, että kun ihminen saa olla luonnollisimmillaan, hän pystyy antamaan omasta kompetenssistaan eniten. Ja kun ihmisiin satsataan, heidän potentiaalinsa on pohjaton. Tämä pohjavire on injektoitu Kanttia 2:n DNA:han, ja tätä ydintä yrityksessä halutaan vaalia.

Antti Haapsaari toteaa, että itse asiassa yrityksellä, jonka liiketoiminta pohjaa henkilöiden osaamiseen, ei ole vaihtoehtoja: satsaus ihmisiin on suorastaan pakollista.

Kanttia 2:lla tämä näkyy käytännössä esimerkiksi siten, että yrityksessä halutaan mahdollistaa henkilökunnalle heidän vahvuuksiaan tukevia urapolkuja. Yksi mahdollisuus tähän on työnantajan tukeman pääsuunnittelijakoulutuksen tekeminen.

visiona-Visiona suunnittelijatalli – mitä se tarkoittaa?-mita-se-tarkoittaa-kanttia2-2

Pääsuunnittelijakoulutus on haluttu mahdollisuus

Kanttia 2:lla arkkitehdit ovat kouluttautuneet pääsuunnittelijoiksi jo vuosia, ja mahdollisuutta on pidetty tärkeänä. Halukkaita kouluttautujia löytyy tasaista tahtia. 

Vastikään pääsuunnittelijakoulutuksen tehnyt Sanna Vesen kertoo, että puoli vuotta kestänyt kurssi oli kaiken ajan ja vaivan arvoinen. Koska Kanttia 2:lla suunnittelu on tiimien vastuulla, koulutuksen hyödyt korostuvat entisestään.

– Erityisesti se, että koulutuksessa läpikäytyjä asioita pääsee meillä heti soveltamaan käytäntöön on aivan ratkaisevan tärkeää, Sanna kertoo.

Toinen mahdollinen polku pääsuunnittelijaksi kulkee pitkän ja kattavan uran kautta. Kun työskentelee pitkään alalla ja pääsee monipuolisesti toteuttamaan haastavia hankkeita, on pääsuunnittelijuus luonnollinen jatkumo. Arkkitehti Pertti Hartikainen on löytänyt itsensä pääsuunnittelijan vastuusta tätä kautta. 

– Pääsuunnittelijana toimiminen mahdollistaa sen, että asioihin voi vaikuttaa. Arkkitehdiksi hakeutuvilla tämä lienee aika luonnollinen motiivi, ja pääsuunnittelijalla on tähän hyvät edellytykset, Pertti toteaa.

Suunnittelijatalliin mahtuu siis monipuolisia uramahdollisuuksia ja laaja-alaista osaamista.

Visiona suunnittelijatalli – mitä se tarkoittaa?

Lisää blogeja

Arkkitehtuuriin liittyviä ilmiöitä, erilaisia näkökulmia sekä ajankohtaisia hankkeita.

Tilaa blogi

Kanttia 2:n blogissa tarkastellaan arkkitehtuuriin liittyviä ilmiöitä, mielenkiintoisia näkökulmia, sekä esitellään ajankohtaisia hankkeita.

Tilaa tästä!