Skip to content
Tietosuojaseloste

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Tietosuojaseloste

Laadittu 21.06.2022. 

Päivitetty 21.06.2022. 

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy kerää ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä muun vallitsevan lainsäädännön mukaisesti. 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy

Hallituskatu 13-17 D 96

90100 Oulu

Y-tunnus 0926640-3

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mikko Järvi, 044 491 8835, mikko.jarvi@kanttia2.fi

 

Rekisterin nimi

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy:n asiakas-, sidosryhmä-  ja markkinointirekisteri.

 

Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, suostumus, rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen

 • Rekrytointi

 • Asiakassuhteen luominen, hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen

 • Liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen

 • Tyytyväisyystutkimukset ja muu vastaava viestintä

 • Tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä markkinoinnin kohdentaminen 

 • Analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten

 

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

 

Rekrytointi

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 käyttää rekrytoinnissa sähköisiä kanavia. Lähettäessäsi hakemuksen keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi rekrytointiprosessin osana. Tiedot, joita kerätään ovat:

 • Nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköposti

 • Työhakemus, CV ja muut tiedot sekä tiedostot

 • LinkedIn-profiili

 • Ammatillinen osaamisesi

 • Työtehtävät, joista olet kiinnostunut

 • Muut työnhaun kannalta tarpeelliset tiedot, jotka saamme rekrytointiprosessin yhteydessä ja muun yhteydenpidon aikana

 

Tietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, jonka voit perua milloin tahansa. 

 

Asiakassuhteet ja muut kontaktit

Markkinoinnin ja asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja kerätään esimerkiksi verkkosivustollamme olevien yhteydenottolomakkeiden avulla. Voit tilata uutiskirjeen, blogin tai muuta sähköistä viestintää sivustomme kautta. Markkinointiin ja asiakkuuksiin liittyvä tietojen käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, suostumukseen, rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai muuhun asialliseen yhteyteen.

Käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköposti

 • Yritys

 • Tiedot tilatusta uutiskirjeestä, markkinoinnista, webinaarista ja muusta viestinnästä

 • Pyyntösi ja yhteydenottosi Kanttia 2:lle sekä tiedot tähän yhteydenpitoon liittyen 

 • Asiakassuhteeseen littyvät tiedot

 • Voimme lisäksi saada tietoja julkisista lähteistä, kuten muut verkkosivustot ja sosiaalinen media

 

Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Rekisteröidyllä on lisäksi muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen ja alihankkijoilleen. Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten siirretään kyseisen asiakkaan tietoja perinnän hoitavalle perintätoimistolle. Yhteistyökumppanit ja alihankkijat voivat käsitellä henkilötietoja vain Rekisterinpitäjä lukuun suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. Rekisterinpitäjä varmistaa aina, että yhteistyökumppanit ja alihankkijat eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. Erillisestä vaatimuksesta rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ja poliisille, kuitenkin vain siltä osin kuin tiedot ovat tarpeen lakiin perustuvan valvonta- tai muun tehtävän suorittamiseksi.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Mikäli henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, tapahtuu se tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Tietojen siirto tapahtuu Euroopan Komission hyväksymiä vakiolausekkeita tai muita hyväksyttyjä käytännesääntöjä tai sertifiointimekanismeja käyttäen. 

 

Evästeet

Käytämme verkkosivustolla evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen, sivuston käytön analysoimiseen ja kehittämiseen sekä mainonnan ja viestinnän kohdentamiseen. Verkkosivuston kävijää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

HubSpot: verkkosivuston kävijäseuranta, sivuston käyttökokemuksen parantaminen sekä markkinoinnin automaatio. Lue lisää

Googlen palvelut, kuten Google Ads ja YouTube: verkkosivuston kävijäseuranta, mainonnan ja viestinnän kohdentaminen. Lue lisää

Google Analytics: verkkosivuston kävijäseuranta ja sivuston kehittäminen. Lue lisää

Facebook ja Instagram: Mainonnan ja viestinnän kohdentaminen, verkkosivuston kävijäseuranta. Lue lisää

LinkedIn: Mainonnan ja viestinnän kohdentaminen, verkkosivuston kävijäseuranta. Lue lisää

 

Voit rajoittaa evästeiden käyttöä selaimesi asetuksista. Evästeiden rajoittaminen tai kieltäminen saattaa kuitenkin heikentää sivuston toimivuutta.