Skip to content
Maankäytön suunnittelu, täydennysrakentaminen: tonttitutkielma

Maankäytön suunnittelu

Tunnista tontin tuottopotentiaali

Harkitsetko tontin hankintaa tai täydennysrakentamista? Selvitä realistiset skenaariot tontin mahdollisuuksista. Tunnista hyvissä ajoin hankkeen mahdolliset sudenkuopat, ja vältä riskit.

Tarkastele kannattavuutta

Tonttitutkielma on rakennushankkeen varhaisen vaiheen skenaariotyötä, joka toimii pohjana alustaville laskelmille hankkeen kannattavuudesta. Tonttitutkielman aikana tontille sovitetaan ja testataan erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja ja luonnoksia.

Tarkastelun lopputulokset auttavat rakentajaa arvioimaan hankkeen hyödyt ja riskit. Tonttitutkielma antaa hyödylliset tiedot sen arviointiin, minkälaista tuottoa tontista voidaan olettaa saatavan. Lisäksi sen pohjalta voidaan arvioida, millainen hankintahinta tontille muodostuu. 

Joskus tonttitutkielma paljastaa myös sen, ettei hankkeen yhtälöä saada toimimaan. Selvitystyötä kannattaakin hyödyntää myös riskien minimoimisessa. 

Avaa keskustelu ja ideointi

Tonttitutkielman avulla ideointia syvennetään Excelin ulkopuolelle. Piilevät mahdollisuudet – ja uhat – on helpompi tunnistaa, kun suunnitelmat suhteutetaan todelliseen maailmaan. 

Työ toimii hyvänä pohjana keskustelulle, visioinnille, uuden kehittämiselle ja innovoinnille. Kun ideat tulevat tapetille jo varhaisessa vaiheessa hanketta, mahdollisuudet niiden toteuttamiseen paranevat.

Sitouta osapuolet

Tonttitutkielma toimii hyvänä pohjana eri osapuolten sitouttamiselle hankkeeseen. Arkkitehti pääsuunittelijana esittelee hankkeen aikanaan viranomaiseille. Neuvottelutyössä on tärkeää, että arkkitehdilla on kattavat tiedot siitä, miksi tiettyihin ratkaisuihin on päädytty. 

Toisaalta myös viranomaisille on miellyttävämpää se, että heilläkin on jo varhaisessa vaiheessa mahdollisuus ottaa kantaa ja vaikuttaa suunnitelmiin. Onnistunut lopputulos vaatii monialaista yhteistyötä, jonka avaajana tonttitutkielma parhaimmillaan toimii.

Kenelle tonttitutkielma on tarkoitettu

Tonttitutkielmasta hyötyvät esimerkiksi rakentajat, jotka harkitsevat tontin hankintaa tai rakennushanketta. Se sopii myös taloyhtiöille ja isännöintitoimistoille, joilla on kiinnostusta lisärakentamiseen esimerkiksi korjausvelan kattamiseksi.

Milloin tonttitutkielmasta saa parhaan hyödyn

Tonttitutkielma kannattaa toteuttaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunnittelua. Työ on aina luottamuksellista, joten hankesuunnittelu voi olla vasta käynnistymässä. 

Mitä tonttitutkielma maksaa

Kustannukset ovat työn laajuudesta riippuen yleensä noin 2000-3000€. Lopputuloksena saat

  • Luotettavan arvion rakennusoikeudesta
  • Vaihtoehdot uuden rakennusmassan sijoittumisesta
  • Arkkitehdin näkemyksen mahdollisuuksista nostaa taloyhtiön arvoa ja parantaa asukkaiden asumisviihtyvyyttä

Varaa tapaaminen

Tonttitutkielmasta hyötyvät monet toimijat. Rakentajat, jotka vasta harkitsevat tontin hankintaa tai rakennushanketta, saavat konkreettista pohjaa kannattavuuslaskelmille. Tonttitutkielma tarjoaa myös taloyhtiöille ja isännöintitoimistoille riskittömän tavan arvioida täydennysrakentamishankkeen mahdollisuuksia.

Miten tästä eteenpäin? Lähetä viesti yhteydenottolomakkeella, tai varaa itsellesi sopivin tapaamisaika suoraan kalenterista. Tapaaminen pidetään etänä.