Skip to content
Oona Länsisalmi - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Arkkitehti // Helsinki

Oona Länsisalmi

044 737 7782

"Arkkitehtuurissa minulle on muotoutunut keskeiseksi teemaksi kestävän ympäristön käsite ja sen huomioiminen suunnittelussa kulttuurisesta, taloudellisesta, ympäristöllisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta yhtenäisenä kokonaisuutena. Haluan jättää jälkeeni parasta mahdollista ympäristöä seuraaville sukupolville. Minua inspiroi tutkia rakennetun ympäristön vaikutusta meihin ja sitä, miten arkkitehdin moniäänisessä työympäristössä suunnitteluratkaisuilla voidaan edistää tasa-arvoisesti ihmisten hyvinvointia."

Projekteja

Laadukas lopputulos on arkkitehtonisesti korkeatasoinen, huolellisesti suunniteltu ja hankkeena kannattava.

Oulun Loimu

Pajala Pohjois-Suomi Oy

Oulun Loimu