Skip to content
Ekokompassi-ympäristösertifikaatti myönnetty Arkkitehtitoimisto Kanttia 2:lle

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2:lle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti. Ekokompassi on toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin.

– Rakennusalan ympäristökuorma on globaalissa mittakaavassa merkittävä. Kanttia 2 haluaa osaltaan edistää kestävää rakentamista Suomessa. Vaikka emme ole ympäristökonsultteja, pitää suunnittelijoillamme olla ymmärrys ja keinot auttaa asiakasta tekemään oikeita valintoja, yksikönjohtaja Mikko Järvi toteaa.

Ympäristöjärjestelmä on väline, jonka avulla yritys tarkastelee toimintaketjuaan, ja pyrkii vähentämään sen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Kanttia 2:lla ympäristöjärjestelmä haluttiin sitoa kiinteästi yrityksen ydintoimintaan, arkkitehtisuunnitteluun.

Yksi keskeinen työväline tähän on hankkeen kestäviä valintoja tukeva työkalu, joka on jatkossa osa yrityksen sisäistä laatujärjestelmää. Työkalun avulla hankkeen kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan hankevaiheittain, ja huomioidaan hankkeen prioriteettien ja tavoitteiden edellyttämällä tavalla.

Työkalusta on julkaistu myös julkinen versio, joka on ladattavissa verkkosivuiltamme.

– Monella muulla toimialalla suorien, toiminnasta syntyvien päästöjen mittaaminen voi olla helpompaa. Meidän tekemisessämme vaikutukset ovat enemmän välillisiä. Tästä haasteesta riippumatta halusimme pitää tavoitteet korkealla ja tähdätä aidosti vaikuttaviin tekoihin. Siksi loimme käyttöömme työvälineen, joka tulee osaksi normaalia luonnostelutyöpakkia koko yrityksen laajuisesti, ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa kiinteästi mukana ollut arkkitehti Anu Säilynoja kuvaa.

– Rakennusten teknisten kestävyyteen vaikuttavien tekijöiden lisäksi haluamme tarkastella sitä, miten suunnitteluratkaisuilla pystymme ohjaamaan käyttäytymistä. Pystymme ratkaisuillamme tekemään kestävän elämäntavan valinnoista arjen tasolla helpompia, niin ikään projektin avainhenkilönä toiminut arkkitehti Julia Rytkönen jatkaa. Myös tähän yllä mainittu kestävien valintojen työkalu antaa hyvät eväät.

Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla voidaan merkittävästi vaikuttaa rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin. Tulevaisuudessa rakentamisen ympäristövaikutusten arviointi on entistä tärkeämpää, kun esimerkiksi hiililaskenta ja rakennusten ympäristösertifioinnit yleistyvät. On tärkeää, että myös suunnittelualoilla etsitään proaktiivisesti ratkaisuja entistä kestävämmän rakentamisen tukemiseksi.

Lisää blogeja

Arkkitehtuuriin liittyviä ilmiöitä, erilaisia näkökulmia sekä ajankohtaisia hankkeita.

Tilaa blogi

Kanttia 2:n blogissa tarkastellaan arkkitehtuuriin liittyviä ilmiöitä, mielenkiintoisia näkökulmia, sekä esitellään ajankohtaisia hankkeita.

Tilaa tästä!