Skip to content

As Oy Huvilatie 7

As Oy Huvilatie 7 // Oulu

Asuntorakentaminen // Korjausrakentaminen

Asiakas:

As Oy Huvilatie 7

Sijainti:

Oulu

Suunnitteluvuosi:

2021

Bruttoala:

3283 br-m2

1960-luvun asuinkerrostalon sähköjärjestelmien saneeraus sekä rakennuksen yhteistilojen ja porrashuoneiden peruskorjaus.

Haasteena suunnittelukohteessa oli rakennuksen yhtäaikainen käyttö yhdessä korjauksen ajan. Korjaustyö vaiheistettiin siten, että yhteistilat saatiin asukkaiden käyttöön mahdollisimman pian, ja asukkaille koituva haitta olisi mahdollisimman pieni. Korjaustyötä vaikeutti lisäksi rakennuksen sijainti vilkkaasti liikennöidyn joukkoliikennekadun ja täysipainoisesti käytössä olevan asukaspihan välissä.


Kohteeseen pyydettiin museovirastonlausunto muutamien ovien ja ikkunoiden uusimisen vuoksi. Oman haasteensa kohteeseen toi aiempien korjausten yhteydessä tehtyjen varausten hyödyntäminen sekä tulevaisuutta ajatellen tuleviin korjaustöihin varautuminen.

Tilaajan toiveet huomioiden

Asiakaan toiveena oli saada rakennukseen nykyaikaiset sähkö- ja telejärjestelmät sekä laadukkaat yhteistilat kustannustehokkaasti. Tavoitteena oli korottaa porrashuoneiden yleisilmettä pintakorjauksella. Asukkaat ja talon osakkaat otettiin mukaan suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Pintamateriaalit ja tilojen tunnelmat suunniteltiin jo varhaisessa vaiheessa, ja rakennuksen 3D-mallia esiteltiin taloyhtiön yhtiökokouksessa kaikille kiinnostuneille. Kommentteja ja huomioita on otettu asukkailta vastaan sekä suunnittelu- että työmaavaiheessa ja niihin pyrittiin reagoimaan nopeasti.

Kun taloudelliset resurssit ovat niukat, on tehtävä priorisointia. Korjattava alue rajattiin huolellisesti siten, että ennakoimme tulevia todennäköisiä korjaustöitä. Tämän vuoksi esimerkiksi hissien pintakorjaus jätettiin tässä vaiheessa pois, jotta ne voidaan sisällyttää mahdollisesti tulevaan hissien modernisointiin. Tulevia korjauksia helpotettiin esimerkiksi vetämällä valmiiksi uusi kaapeli ullakolle ilmanvaihtokoneelle odottamaan ilmanvaihtokoneen uusimista.

 

Onnistunut lopputulos, joka huomioi myös tulevat tarpeet

Välttämättömät tekniset ratkaisut saatiin toteutettua kustannustehokkaasti ja yhteistilojen laatua parannettiin huimasti verrattuna lähtötilanteeseen. Korjaus parantaa asukkaiden viihtyvyyttä omassa kodissaan. Yhteistilat, kuten laadukkaat saunatilat, toivat arkeen pientä luksusta. Yksittäisillä suunnitteluratkaisuilla helpotettiin kiinteistön puhtaanapitoa ja edesautettiin tilojen siistinä pystymistä.


Suunnitteluprosessin lopussa ja ennen kilpailutusta tilaajan kanssa punnittiin erilaisia vaihtoehtoja toteutuksen urakkamuodolle. Autoimme tilaajaa punnitsemaan eri urakkamuotojen hyviä ja huonoja puolia sekä sitä, mikä urakkamuoto auttaisi parhaiten pääsemään tavoitteisiin.


Yhteistilojen sisustussuunnitteluun ja tilojen käytännöllisyyteen panostettiin ja nyt porrashuoneet ja yhteistilat ilahduttavat päivittäin.

Asiantuntijat

Suunnittelussa mukana

Tutustu kohteen suunnittelussa mukana olleisiin arkkitehteihin ja suunnittelijoihin.

Tuija Patana

Tuija Patana - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Referenssit

Tutustu toteutuksiin

Tutustu muihin suunnittelukohteisiin ja tarinoihin niiden takana.

Tuira Utopia

Maankäytön suunnittelu // Pöytälaatikko

VAV/FIRA

VAV Asunnot Oy:lle suunniteltu vuokratalokohde

Asuntorakentaminen // Kerrostalot

Porvoon kaupunki

Päiväkotikilpailun voitto Porvoon Huhtisissa

Koulut ja päiväkodit

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää tästä tai jostakin muusta referenssistä? Lähetä meille viestiä.