Skip to content

Kuopion Kaarna ja Nila

JVR Rakenne Oy / Lakea Oy // Kuopio

Asuntorakentaminen

Asiakas:

JVR Rakenne Oy / Lakea Oy

Sijainti:

Kuopio

Valmistumisvuosi:

2022

Suunnitteluvuosi:

2020

Kerrosala:

5843 k-m2

Omaksi-koteja tilaelementteinä Kallaveden kauniiseen maisemaan

Julkulan sairaalan ja vanhan pappilan väliin noin kuuden kilometrin päähän Kuopion keskustasta oli kaavoitettu viitesuunnitelman mukaan terassoituva kerrostalo. Kuopion kaupunki oli varannut tontin Lakealle jo vuonna 2013, mutta hanke ei edennyt sen haasteellisen rakennusmuodon takia. Lakea haki avustuksellamme poikkeusta kaavasta vuonna 2020, jolloin Lakea teki JVR:n kanssa KVR-sopimuksen hankkeen toteuttamiseksi. Kuopiossa kohteen rakentumisen edellytys oli toteuttaa tontille puukerrostalo, jossa on voimakas puuarkkitehtuuria korostava ilme. Kaupunkikuvallisissa neuvotteluissa haettiin pitkiä räystäitä, puun tuntua ja satulakattoa. Suunnittelimme tontile JVR Rakenteen konseptin mukaiset kaksi massaltaan pykältävää seitsenkerroksista pistetaloa, maastoon sovittuvan pyöräkatoksen ja rantaan kohteelle leimallisen yhteissaunan.

Yhteistyöllä ja hyvällä suunnittelulla ilahduttava puukerrostalokohde

Rakennuspaikka sijoittuu pappilan kulttuuriympäristön ja julkisen rakentamisen väliin rantamaisemaan, joten huomioimme kerrostalojen julkisivussa paikan erityisluonteen ja sovitimme sävyt sekä yksityiskohdat suojeltuun arvorakennukseen. Rakentaminen alueella on muutoin pientalovaltaista ja talomme olivat alueen ensimmäiset rantamaisemassa korostuvat kerrostalokohteet, joten niiden ilmeeseen täytyi kiinnittää erityistä huomiota. Asemoimme pykältävät kaksi kerrostaloa tontille limittäin julkisivut väli-ilmasuuntiin siten, että asunnot pääsevät hyödyntämään Kallaveden upeita maisemia mahdollisimman paljon eivätkä rakennukset tuki näkymiä suhteessa naapureihin. Korkeiden ikkuna-aukkojen välityksellä maisema tulviikin valmistuneisiin asuntoihin. Näkymää reunustaa asunnoissa rakentajan tuotekehitysprosessin ja neuvottelun tuloksena valikoidut harkitut puupinnat: ikkunoita kehystävät paksut listat ja valkolakattu clt-kattopinta. Palomääräykset ovat tiukat P2-luokan taulukkomitoitetussa puukerrostalossa ja puupintojen käyttö yhteistiloissa oli rajattua, mutta onneksi näyttävät seinistä suoraan kannakoidut clt-askelmat johtavat porrashuoneen jokaiseen kerrokseen!

Piha-alueen suunnittelussa käytimme erityistä huomiota sovittaaksemme sen toiminnot ja rakenteet rannan luonnolliseen kasvillisuuteen ja vesistön läheisyyttä tukevaan elämäntapaan. Siten rannassa, aivan veden rajassa on saunarakennus laajoilla terasseilla, laituri, istuskelukiviä ja grillipaikka. Leikki- ja oleskelupiha on sijoitettu turvallisen matkan päähän rannasta talojen suojaisaan katveeseen ja parkkipaikat on rytmitetty kasvillisuuden väleihin ylärinteeseen. Ekologisuuden näkökulmasta erityistä kohteessa on puurakentaminen, pihan biodiversiteettiä monipuolistava istutettava niitty, tavoite säilyttää ranta luonnonmukaisena sekä tontin louhekiviä hyödyntävät rantarakenteet. 

Maisemaan sovittuvaa arkkitehtuuria ja koteja upeilla näkymillä

Onnistuimme hyödyntämään tontin maisemallisen erityisluonteen, rakentajan, loppuasiakkaan, naapureiden sekä kaupungin tavoitteet yhdeksi sujuvaksi kokonaisuudeksi upeaan kulttuurimaisemaan tuoden asukkaan asumisen laatuun erityistä arvoa eläytyvällä suunnittelulla.

Asiantuntijat

Suunnittelussa mukana

Tutustu kohteen suunnittelussa mukana olleisiin arkkitehteihin ja suunnittelijoihin.

Anu Säilynoja

Anu Säilynoja - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Judith Wiese

Judith Wiese - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Riitta Saastamoinen

Riitta Saastamoinen - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Referenssit

Tutustu toteutuksiin

Tutustu muihin suunnittelukohteisiin ja tarinoihin niiden takana.

Tuira Utopia

Maankäytön suunnittelu // Pöytälaatikko

VAV/FIRA

VAV Asunnot Oy:lle suunniteltu vuokratalokohde

Asuntorakentaminen // Kerrostalot

Porvoon kaupunki

Päiväkotikilpailun voitto Porvoon Huhtisissa

Koulut ja päiväkodit

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää tästä tai jostakin muusta referenssistä? Lähetä meille viestiä.