Skip to content

Hiukkavaaran koulun Laajennus KVR-kilpailuun

Oulun kaupunki // Oulu

Koulut ja päiväkodit // Pöytälaatikko

Asiakas:

Oulun kaupunki

Sijainti:

Oulu

Suunnitteluvuosi:

2022

Bruttoala:

5100 br-m2

Kerrosala:

3176,5 k-m2

Kasvavan Hiukkavaaran täydentävä alakoulun lisäosa

Hiukkavaara on nopeasti kasvava asutuskeskus, jota ympäröi metsäinen kangasmaasto. Olemassa oleva Hiukkavaaran peruskoulu on käymässä pikkuhiljaa kapasiteetiltaan liian pieneksi, kun alueelle muuttaa paljon etenkin perheellisiä uusia asukkaita. Tämän vuoksi alueelle tarvitaan uusi lisäkoulu olemassa olevan Hiukkavaaran monitoimitalon, sekä nyt rakenteilla olevan monitoimitalon lisäosan jatkeeksi. Uusi rakennettava lisäkoulu sijoittuu Hiukkavaaran monitoimitalon itäpuolelle, Tahtimarssin varteen. Lisäkoulun tontin pohjoispuolella on urheilukenttä ja itäpuolella Hiukkavaaran Padelhalli. Uusi koulurakennus toimii omana kokonaisuutenaan, mutta on kytköksissä Hiukkavaaran monitoimitaloon ja sen lisäosaan länsipuolen pihan kautta kevyenliikenteen väylää pitkin

Alueen tiiliarkkitehtuurin luonteva osa, pienemmille oppijoille pienemmässä mittakaavassa nykyaikaisena oppimisympäristönä

Uuden koulun ulkoarkkitehtuurin lähtökohtana on ollut tehdä rakennuksesta Hiukkavaaran monitoimitalon ulkoarkkitehtuuria muistuttava osa, pienemmällä mittakaavalla. Massaltaan kahdesta risteävästä puikosta koostuvan rakennuksen julkisivut ovat oppilaspihan puolelta vaaleaa tiiltä ja huolto- ja hallintopuolelta päinvastoin tummaa tiiltä. Lisäkoulu on ulkomuodoltaan viereistä monitoimitaloa yksinkertaisempi, mutta siitä voi havaita samaa tunnistettavaa muotokieltä kuin Hiukkavaaran monitoimitalossa.

Kuten Hiukkavaaran peruskoulussa, myös lisäkoulussa yhtenä ulkoarkkitehtuurin elementtinä ovat puuverhoillut katokset. Katokset tuovat suojaa auringolta ja sateelta, ja katosten alla nousevat ulkoportaat toisen kerroksen opetussoluihin. Lapset ja lapsenmieliset voivat nähdä porraskatoksien muodoissa suuren eläimen siluetin!

Erilaisilla tiililadonnoilla muuratut tehostekentät tuovat kiinnostavan säväyksen julkisivuihin. Helmiäiskullan sävyiset ikkunapellitykset tuovat julkisivuihin väriä ja päivänvalon kanssa reagoidessaan ne saavat aikaiseksi erilaisia kontrasteja tiilen kanssa. Harmonisesti julkisivuihin sommiteltu ikkuna-aukotus tuo luonnonvaloa kaikkiin opetustiloihin. Länsipuolella julkisivua ruokalaan avautuu ulkoa suurempi lasiseinä, jonka vieressä on pääsisäänkäynti vierailijoille.

Oivaltavan oppimisen mahdollistavia muunneltavia tiloja yhteydessä ympäröiviin toimintoihin ja tiloihin

Sisätilojen arkkitehtuuria hallitsee koulurakennuksen keskellä sijaitseva ruokailutila. Katse kiinnittyy korkeaan valoaukkoon, jonka kautta tilaan lankeaa kattolyhdyn kautta kaunis ylävalo. Valon avulla voidaan hahmottaa erilaisia matemaattisia ja luonnontieteellisiä ilmiöitä ja sitä voidaan käyttää myös apuna opetuksessa. Rakennuksen toisessa kerroksessa tätä valoaukkoa kiertää käytävä, jonka ympärille kiertyvät hallintotilat ja kolme opetussolua. Rakennuksen käyttötilat jakautuvat kahteen kerrokseen. Kolmannessa kerroksessa sijaitsee ilmanvaihtokonehuone.

Opetussuunnitelmassa korostetaan oivalluksen ja kokeilemisen kautta oppimista, näin ollen Hiukkavaaran lisäkouluunkin on suunniteltu sellaisia tiloja, jossa itse tekemisen kautta oppiminen mahdollistetaan näitä teemoja tukevilla tavoilla. Opetusta tapahtuu myös perinteisten luokkien ulkopuolella, jopa kokonaan ulkona koulurakennuksesta. Helposti muunneltavat tilaratkaisut, erilaisten opetustilojen koot, vesipisteet ja vesieristetyt tilat joka solussa, sekä yhteiset tilat, jotka lasketaan myös osaksi oppimistiloja mahdollistavat erityyppisten opetustilanteiden järjestämisen kouluympäristössä.

Opetustilat muodostavat monimuotoisen ja muunneltavan oppimisympäristön, jossa on tiloja eri kokoisille ryhmille ja erilaisille oppijoille. Kenkäeteisen kautta saavutaan yhteiseen opetusaulaan; tilaan, joka kokoaa eri opetustilat yhteen. Aulassa voidaan aloitella koulupäivää ja jakaantua päivän edetessä pienempiin ryhmiin eri puolille koulua. Opetustiloja voidaan avata liukuovien avulla opetusaulaan tai toisiin opetustiloihin, jolloin tiloista saadaan muokattua tarvittaessa isompia. Lasiseinät ja siirreltävät liukuovet mahdollistavat tilojen helpon muunneltavuuden.

Koulurakennuksen iltakäyttö on mahdollistettu sijoittamalla iltakäyttöön soveltuvat tilat ensimmäiseen kerrokseen omilla sisäänkäynneillä. Saapuminen liikuntasaliin tapahtuu pohjoispäädyn oven kautta. Tätä kautta on myös helppo lähteä ulos liikuntakentälle suoraan pukuhuoneista.

Asiantuntijat

Suunnittelussa mukana

Tutustu kohteen suunnittelussa mukana olleisiin arkkitehteihin ja suunnittelijoihin.

Anna-Leena Salo

Anna-Leena Salo - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Wim Defraeye

Wim Defraeye - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Maija Rautvuori

Maija Rautvuori - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Referenssit

Tutustu toteutuksiin

Tutustu muihin suunnittelukohteisiin ja tarinoihin niiden takana.

Tuira Utopia

Maankäytön suunnittelu // Pöytälaatikko

VAV/FIRA

VAV Asunnot Oy:lle suunniteltu vuokratalokohde

Asuntorakentaminen // Kerrostalot

Porvoon kaupunki

Päiväkotikilpailun voitto Porvoon Huhtisissa

Koulut ja päiväkodit

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää tästä tai jostakin muusta referenssistä? Lähetä meille viestiä.