Skip to content

Kauppis-Heikin koulu

Lapwall Oy // Iisalmi

Koulut ja päiväkodit

Asiakas:

Lapwall Oy

Sijainti:

Iisalmi

Suunnitteluvuosi:

2016

Kanttia2 toimi kilpailussa Lapwallin suunnitteluyhteistyökumppanina

Todettuaan, että Kauppis-Heikin koulu ei pysty jatkamaan toimintaa silloisissa tiloissaan sisäilmaongelmien vuoksi, Iisalmen kunta järjesti 2015-2016 vaihteessa kokonaisvastuu-urakkakilpailun uuden koulun rakentamiseksi vanhan tilalle. Kanttia2 toimi kilpailussa Lapwallin suunnitteluyhteistyökumppanina. Tarjouskilpailun pisteytyksessä huomioitiin hinta, energiatehokkuus, huollettavuus, tilatehokkuus, hirren käyttö, arkkitehtooninen laatu, toimivuus, sekä sosiaalinen ulottuvuus. Lisäksi Kanttia2:n suunnitelmassa oli keskeisenä teemana liikuntaan kannustaminen, mistä juontui myös ehdotuksen nimimerkki, Liikkuva koulu.

Rakennus muuntuu luontevasti eri käyttäjäryhmille ja käyttötarkoituksiin iltaisin, viikonloppuisin ja kesäisin

Rakennus muuntuu luontevasti eri käyttäjäryhmille ja käyttötarkoituksiin iltaisin, viikonloppuisin ja kesäisin. Suurimmassa, keskeisesti sijoitetussa massassa on koottu hallintoon, ruokailuun ja liikuntaan liittyvät tilat siten, että tiloja voidaan tarpeen mukaan joustavasti liittää toisiinsa muodostamaan monikäyttöisiä tiloja erilaisiin tarkoituksiin niin päivittäistä koulunkäyntiä, kuin myös rakennuksen laajempaa iltakäyttöä ajatellen. Henkilökunnan tilat sijaitsevat keskeisesti, välimatkat ovat lyhyitä ja kokonaisuus on helposti hallittavissa. 

Opetustilat on jaettu kolmeen muuhun massaan siten, että meluisat teknisen työskentelyn tilat ovat eriytettynä omassa siivessään. Lisäksi nuoremmilla ja vanhemmilla oppilailla on omat erilliset siipensä. Osa luokkahuoneiden välisistä seinistä on siirrettäviä luokkien monikäyttöisyyden lisäämiseksi. Koulusta voidaan varata ja eristää lohkoja esimerkiksi kansalaisopistojen musiikki- sekä taito- ja taideaineiden kursseja varten. 

Sisäarkkitehtuuri rakentuu koulun toiminnan ja lasten hyvinvoinnin ehdoilla. Tilat ovat mittakaavaltaan suhteikkaita ja valoisia. Materiaalit ja värit ovat miellyttäviä ja ajattomia. Suunnittelu ottaa huomioon visuaalisten seikkojen lisäksi muutkin aistit – hyvällä äänimaailmalla ja riittävällä vaimennuksella on suuri merkitys siihen millaisena rakennus käytössä koetaan.

Rakennuksen yleisilme on levollinen ja helposti lähestyttävä mutta selkeästi funktioltaan julkinen

Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri edustaa modernin selkeää puurakentamista. Kilpailuohjelman mukaiset tilat jaettiin neljään erikokoiseen puulla verhoiltuun palikkaan, joiden väliin jää suojaisia syvennyksiä sisäänkäyntejä varten. Toisiinsa kytketyt palikat muodostavat valoisia tilasarjoja, joissa tonttia ympäröivä luonto pääsee myös sisätiloissa arvoiseensa maisemalliseen rooliin. Rakennuksen yleisilme on levollinen ja helposti lähestyttävä mutta selkeästi funktioltaan julkinen. Ilmeikäs harjakatto räystäineen suojaa seiniä sateelta ja luo rakennuksen kokonaishahmoon tunnistettavuutta. 

Pääosa koululaisista liikkuu oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän kun heidän päivittäistä fyysistä aktiivisuutta suhteutetaan kansallisiin liikuntasuosituksiin. Keskeinen ajatus liikkumiseen kannustamisessa oli sijoittaa koulun liikuntasali keskelle koulua, ruokailutilan välittömään yhteyteen sekä siirrettävällä seinällä, mikä mahdollistaa tilan helpon ottamisen välituntiliikuntaan. Myös koulupiha-alueen suunnittelussa keskityttiin siihen, että se innostaa välituntiliikuntaan ja täydentää piha-alueen yhteydessä olevaa kaupungin lähiliikunta-aluetta.

Asiantuntijat

Suunnittelussa mukana

Tutustu kohteen suunnittelussa mukana olleisiin arkkitehteihin ja suunnittelijoihin.

Anastasiia Pihlman

Anastasiia Pihlman - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Anna-Leena Salo

Anna-Leena Salo - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Referenssit

Tutustu toteutuksiin

Tutustu muihin suunnittelukohteisiin ja tarinoihin niiden takana.

Tuira Utopia

Maankäytön suunnittelu // Pöytälaatikko

VAV/FIRA

VAV Asunnot Oy:lle suunniteltu vuokratalokohde

Asuntorakentaminen // Kerrostalot

Porvoon kaupunki

Päiväkotikilpailun voitto Porvoon Huhtisissa

Koulut ja päiväkodit

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää tästä tai jostakin muusta referenssistä? Lähetä meille viestiä.