Skip to content

Keinulaudankujan suurkortteli, Kontula

Fira Oy // Helsinki

Asuntorakentaminen // Toimitilat // Maankäytön suunnittelu // Tietomallikoordinointi // Pysäköintilaitokset

Asiakas:

Fira Oy

Sijainti:

Helsinki

Suunnitteluvuosi:

2017

Kerrosala:

19700 k-m2

Uusi keskuskortteli ja maamerkki täydennysrakentamisena Kontulan metroaseman yhteyteen

Kaavamuutoshanke ja rakennussuunnittelu/pääsuunnitteluhanke. Kokonaisuus koostuu kuusikerroksisista lamellikerrostaloista, 16-kerroksisesta tornitalosta, yhteispihasta ja pysäköintilaitoksesta. Suurkortteli jakautuu metroradan molemmin puolin. Radan pohjoispuoli sisältää rakennusoikeutta yhteensä 14 400 k-m² ja erillisenä hankkeena toteutettava radan eteläpuolen opiskelijatalo 5300 k-m².

Miten hanke toteutettiin

Kaavatyö 

Hanke toteutettiin yhteistyössä rakentajan kanssa tontinhankinnasta lähtien. Toteutimme tontin hakua varten vision, jonka ansiosta saimme tontin kehitettäväksemme. Alueen kaavamuutos toteutettiin kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä rakentajan ja Helsingin asemakaavoituksen kanssa. Yhteistyö rakentajan ja viranomaisten kanssa oli koko prosessin ajan avointa ja aktiivista. Kaupunkikuvakäsittely ja rakennuslupakäsittelyt sujuivat jouhevasti.  

Haasteita suunnittelulle aiheutti haastava ja tiivis tontti aivan metroradan vieressä. Metron läsnäolo ja muiden liikennemuotojen sovitus vaati tarkkaa harkintaa. Toisaalta metroaseman sijainti tontin vieressä antoi mahdollisuuden luoda rakennuksesta alueelle kiinnekohta. Reunimmainen rakennus nostettiin kaavamuutosvaiheessa 16.kerroksen korkuiseksi, jotta sillä voitaisiin maamerkkimäisesti osoittaa metroaseman sijainti myös kauempaa katsottuna. 

Julkisivut & arkkitehtuuri 

Julkisivut ja rakennusten muodot ammentavat luonteensa Kontulalle ominaisista valkeista lamellitaloista, mutta toteutuksessa on tämän päivän otetta taitettuine kattolinjoineen. Valkobetoniset veistokselliset muodot viimeisteltiin maan metron suuntaan maan tasossa ja korkeimman rakennuksen huipulle harkituin viistoin leikkauksin, jotka tekevät rakennukseen tornimaisen terävän profiilin.  

Taideprojekti 

Pihakannen alle rakennetun pysäköintilaitoksen metron vastainen seinä hahmottui jo kaavavaiheessa selkeäksi hyväksi sijainniksi taideprojektille. Tämä sijainti näkyy metroradalle kaikille etelän suunnasta saapuville, jolloin kokonaisuuden maamerkkimäisyys toteutuu myös lähietäisyydeltä. Taideprojektin toteutustavaksi hahmottui eri vaihtoehtojen seasta luontevasti suurikokokoinen muraali, johon saatiin tekijäksi kokenut suurten seinämaalausten tekijä Jukka Hakanen. Yhdessä taiteilijan kanssa pidimme Kontulan asukkaille ideointityöpajan, jonka pohjalta koostettiin taideteoksen kuvateemat. Taideprojektia pidettiin jo varhain myös viestinnässä tärkeänä osana mukana, jotta monivuotiselle rakennushankkeelle saatiin positiivinen yleisvire ympäristöönsä. 

Asunnot 

Tilaajan toiveena oli luoda metroaseman välittömään yhteyteen laadukasta vuokra-asumista, siten että asuntojen hinnat olisivat kohtuulliset ja linjassa alueen edullisen hintatason kanssa. Huoneistoista saatiin muodostettua valoisia ja toimivia. Huoneistojakauma on monipuolinen pienistä suuriin asuntoihin. Hankkeessa käytettiin jokaisessa asunnossa muotoilemaamme Fira Modules -kylpyhuone-elementtiä, joissa tilat ovat ensiluokkaisen toimivat, käytännölliset ja tyylikkäät. 

Piha & yhteistilat 

Asukkaille suunniteltiin 16. kerrokseen hienot saunaosastot, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan laajoista näkymistä ja korkean rakentamisen eduista. Sisäpihasta toteuttiin vehreä ja toiminnallinen kokonaisuus, jossa piharakennukset ovat luontevana osana tilanrajausta. Piha suunniteltiin siten, että sinne syntyy erilaisia miellyttäviä tiloja, joissa asukkaiden on mukava viettää aikaa.

Uusi ilme ja suunta Kontulan seuraaville vuosikymmenille paikan henkeä unohtamatta

Korkean rakentamisen tuominen suunnitteluun kaavamuutoksen yhteydessä tuotti Kontulalle tulevaisuuteen suuntautuneen vision ja toteutuksen, selkeän tornimaisen maamerkin, joka osoittaa kaukomaisemassa Metroaseman ja keskuksen sijainnin. Tornin sijainti aivan metroaseman vieressä ja metron ylittävän sillan päätteenä muodostaa vaikuttavan kokonaisuuden, joka osaltaan korostaa Kontulan asemaa merkittävänä keskuksena. 

Paikan henki on sidottu yhteisölliseen taideteokseen, joka toimii metron käyttäjälle Kontulan maamerkkinä. Tarkkasilmäiset voivat löytää taideteoksesta viittauksia kontulalaisiin maamerkkeihin sekä urbaaniin luontoon: juuri niihin asioihin, jota kontulalaiset itse asuinalueessaan arvostavat. 

Huoneistoissa päästiin soveltamaan laadukkaan esisuunnittelun tuomia laatulisäyksiä käyttämällä Firan jo aiemmin lanseeraamia kauniita noppaparvekkeita sekä itse suunnittelemiamme pitkälle vietyjä kylpyhuone-elementtejä laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Korkealle kurottavista asunnoista näkee hyvin kantakaupunkiin asti, mikä linkittää paikan vahvaksi osaksi kaupungin sykettä.

Asiantuntijat

Suunnittelussa mukana

Tutustu kohteen suunnittelussa mukana olleisiin arkkitehteihin ja suunnittelijoihin.

Anastasia Luzina

Anastasia Luzina - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Janne Haapalahti

Janne Haapalahti - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Juha Vesen

Juha Vesen - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Milla Remo

Milla Remo - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Sauli Kosonen

Sauli Kosonen - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Siiri Luukkonen

Siiri Luukkonen - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Referenssit

Tutustu toteutuksiin

Tutustu muihin suunnittelukohteisiin ja tarinoihin niiden takana.

Tuira Utopia

Maankäytön suunnittelu // Pöytälaatikko

VAV/FIRA

VAV Asunnot Oy:lle suunniteltu vuokratalokohde

Asuntorakentaminen // Kerrostalot

Porvoon kaupunki

Päiväkotikilpailun voitto Porvoon Huhtisissa

Koulut ja päiväkodit

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää tästä tai jostakin muusta referenssistä? Lähetä meille viestiä.