Skip to content

Kuopio HCF palvelukeskus

COR-Group // Kuopio

Sosiaali- ja terveydenhuolto // Koulut ja päiväkodit

Asiakas:

COR-Group

Sijainti:

Kuopio

Valmistumisvuosi:

2022

Suunnitteluvuosi:

2021

Kerrosala:

5108 k-m2

Eri-ikäiset käyttäjät huomioivaa rakentamista

Hatsalan kaupunginosaan rakennettavaan HCF palvelukeskukseen sijoittuu Kuopion keskusta-alueen 6 ryhmäinen päiväkoti ja HCF konseptin mukainen hoivakoti, jossa on kaksi tehostetun palvelun yksikköä ja palveluhuoneistoja. Päiväkoti on 6 ryhmäinen, keskeisen kaupunkialueen vuoro- ja iltahoitopäiväkoti. 

2.-3 kerroksien tehostettu hoivapalvelu koostuu kahdesta 30 hoivahuoneen yksiköstä. Yksiköiden yhteistilat on sijoitettu molemmissa kerroksissa keskeisesti ja palvelutalon sosiaalitilat on sijoitettu 3.kerrokseen keskiosan yhteistilojen viereen. Palveluasuntoja on 4.-5 kerroksissa 14 kpl, yhteensä 28kpl. Huoneistotyyppi on 2h+keittotila, yksittäisen palveluhuoneiston huoneistoala on 30–33 m2. Molemmissa kerroksissa on keskeisesti sijoitettu yhteistila Mustinlammen suuntaan. Rakennuksen viisi -ja kolmikerroksiset siivet rajaavat Mustinlammen suuntaan päiväkodin piha-alueen. Hoivakodin pihat ovat rakennuksen itä- ja pohjoispuolella, hoivakodilla lisäksi kattoterassi ja oleskeluparvekkeet Mustinlammen suuntaan. Rakennuksen saatto- ja huoltoliikenne järjestelyt Hannes Kolehmaisen kadun ja korttelin sisäisen ajoväylän suunnasta. 

Määrätietoisen kaupunkimaista arkkitehtuuria

Alueelle pyritään luomaan kutsuvan urbaani, yhteisöllinen ja samalla kylämäinen luonne. Alueelle sijoittuvilla toiminnoilla ja asumismuodoilla mahdollistetaan monimuotoinen, kaikenikäisille suunnattu asuinalue. Tiiviin rakentamisen takia arkkitehtuurin ja yksityiskohtien laadulla on lopputuloksen kannalta suuri merkitys. 

Alue rakentuu vanhan kasarmialueen välittömään läheisyyteen, joka on otettu huomioon rakennusten ilmeessä. Uusien rakennusten runkosyvyydet, voimakas materiaalisuus ja muotojen selkeys viittaavat kontekstiin ja auttavat niitä sopeutumaan ympäristöönsä. Alueen kattomuodot ovat pääasiassa harjakattoja ja korkeuksiltaan vaihteleva, mutta yhtenäinen kattomaailma luo alueelle tunnistettavan ilmeen. Kaupunkirakenne Hatsalan alueella on vaihtelevan korkuista, enimmäkseen 5.–7. kerroksisia. Pitkät yhtenäiset lamellitalot on pilkottu toisistaan erottuviksi, porrastuviksi massoiksi. Alueen keskeiselle paikalle, kevyen liikenteen väylän varteen, sijoittuvat korkeammat rakennukset, jotka erottuvat silhuettina kauemmaksikin taustalla kohoavan Puijon juurella.  

Asemakaavapoikkeama 

Kaupungin keskeisen alueen päiväkodin tilat on sijoitettu rakennuksen ensimmäisen kerrokseen yhteen tasoon, jolloin Mustinlammen puoleiset pihat saadaan kokonaan päiväkodin käyttöön. Rakennuksen matalan osan korottaminen yhdellä kerroksella mahdollistaa kahden päällekkäisen tehostetun hoivapalveluyksikön sijoittamisen rakennukseen omiin kerroksiinsa. Ratkaisu parantaa rakennuksen sisäisten järjestelyjen esteetöntä toimivuutta ja rakennuksen toimintojen liittymistä ympäristöönsä. Molempien tehostetun palvelun yksiköiden yhteistilojen näkymät voidaan avata Mustinlammen suuntaan.  

Palvelukokonaisuus

Kokonaisuus täydentää erinomaisesti alueelle rakentuvan Kotikatu365 Hatsalan palvelukokonaisuutta eri-ikäisille alueen asukkaille: päivähoitoa lapsiperheille sekä turvallista ja modernia asumista ikäihmisille.

Asiantuntijat

Suunnittelussa mukana

Tutustu kohteen suunnittelussa mukana olleisiin arkkitehteihin ja suunnittelijoihin.

Janne Haapalahti

Janne Haapalahti - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Pertti Hartikainen

Pertti Hartikainen - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Referenssit

Tutustu toteutuksiin

Tutustu muihin suunnittelukohteisiin ja tarinoihin niiden takana.

Tuira Utopia

Maankäytön suunnittelu // Pöytälaatikko

VAV/FIRA

VAV Asunnot Oy:lle suunniteltu vuokratalokohde

Asuntorakentaminen // Kerrostalot

Porvoon kaupunki

Päiväkotikilpailun voitto Porvoon Huhtisissa

Koulut ja päiväkodit

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää tästä tai jostakin muusta referenssistä? Lähetä meille viestiä.