Skip to content

Oulun yliopiston tilauudistukset

Oulun Yliopisto // Oulu

Koulut ja päiväkodit

Asiakas:

Oulun Yliopisto

Sijainti:

Oulu

Suunnitteluvuosi:

2012-2017

Lähtökohtaisesti kaikkien muutostöiden tuli olla kohtuuhintaisia toteuttaa, ja niissä hyödynnettiin mahdollisimman pitkälle olemassa olevaa toimivaksi todettua infrastruktuuria

Yliopiston tilauudistusprojektien taustalla oli Kanttia2:n valinta Oulun yliopiston nelivuotiseksi puitesopimuskumppaniksi. Suunnittelimme yliopistolle liudan uusia tilakonsepteja, joiden avulla yliopiston tiloja uudistettiin vastaamaan monipuolisesti nykypäivän yliopisto-opiskelua. 

Tavoitteena oli luoda muuntojoustavia tiloja, joissa mahdollistetaan yliopistotilojen monipuolista käyttöä esimerkiksi muokkaamalla laajoja, aiemmin vähäisellä hyötykäytöllä olleita, käytävätiloja opiskelua, työntekoa ja kohtaamista tukeviksi rennoiksi oppimisympäristöiksi. 

Uudistettavat tilat kattoivat laajoja osia yliopiston tiloista, ja läpi hankkeiden teimme määrätietoista työtä yliopiston yleisilmeen kirkastamiseksi eri rakennusvaiheiden alkuperäisiä ilmeitä kunnioittaen. Yhtenäistimme käytettyjen materiaalien värikoodeja kiinteistönhuollon työn ja jatkosuunnittelun helpottamiseksi. Lähtökohtaisesti kaikkien muutostöiden tuli olla kohtuuhintaisia toteuttaa, ja niissä hyödynnettiin mahdollisimman pitkälle olemassa olevaa toimivaksi todettua infrastruktuuria, valaistusta ja kalustusta. Ehjiä kalusteita inventoitiin ympäri kampusta ja niistä koottiin yhtenäisiä kalusteryhmiä, joita hyödynnettiin eri osahankkeissa. Osaa arvokalusteista myös verhoilutettiin uudelleen sen sijaan, että sama raha olisi laitettu uusien kalusteiden hankintaan.

Kuvaus muutamasta toteutetusta tilakonseptista

Tellus Innovation Arena luotiin kirjastolta vapautuneisiin noin 2000 neliön tiloihin opiskelijoiden ja yritysmaailman törmäyttämishubiksi. Tilan luonteikkaita elementtejä ovat mm. lasiseinäinen ohikulkijoita houkutteleva luento- ja kokoontumistila Stage, siirreltävin kalustein varusteltu Keskustila, akustisin seinin ja säkkituolein varusteltu rentoutumis- ja joogatunteihin soveltuva puun lämmin Pesä sekä ryhmätyökuutioista koostuva Metsä, jossa nuppineula- ja tussitaulupintaisten kuutioiden väliin muodostuu polveileva tila. Tilaan luotiin lisäksi erilaisiin toimintoihin sopivia oppimissoppeja, jotka rajattiin suuresta tilasta korkeilla seinäkkeillä. Näennäisen vapaasti sijoiteltujen seinäkkeiden paikat suunniteltiin tarkoin ohjaamaan kulun dynamiikkaa virtaavana ja avaten näkymiä suuressa tilassa. Seinäkkeet suunniteltiin sellaisiksi, että niitä voidaan pienellä vaivalla siirtää tulevaisuuden tilatarpeiden mukaan. Sisustusratkaisuja suunniteltiin osaksi yhteistyössä taiteilijoiden kanssa, jonka seurauksena Tellukselle tuotiin mm. teos taidemuseon kokoelmista sekä toteutettiin personoitu tilantuntua luova valaisintyyppi. Tilamuutoksissa kiinnitettiin erityistä huomiota materiaali- ja detaljisuunnitteluun, jotta avotilan akustiikasta saatiin miellyttävä ja alati lisääntyvä tekniikka saadaan myös jatkossa kauniisti piiloon mm. seinäkkeiden yläpinnassa kulkeviin näkymättömiin kouruihin.

Leaf-LAB luotiin muuntuvaksi tulevaisuuden oppimistilaksi, joka perustuu vahvasti datanäyttöihin ja kameroihin, joiden avulla tilat ovat monitoroitavia ja oppimistilannetta voidaan tutkia jälkikäteen. Tila on siirtoseinien avulla muunnettavissa yhdestä suuresta tilasta kolmeksi pieneksi. Tiloihin luotiin omat identifioivat värimaailmaansa ja materiaalivalinnoilla tiloista luotiin rentoja ja lempeitä sekä akustisesti miellyttäviä. Viihtyvyysnäkökulmasta kiinnitettiin erityistä huomiota myös tilassa runsaasti olevan tekniikan johdotusten reitityksiin ja piilotukseen kalusteissa.

Hallinnon henkilöstön taukotilat sijaitsivat aiemmin ripoteltuina yliopiston tiloihin. Ongelmaksi koettiin, etteivät työntekijät juurikaan kohdanneet toisiaan. Siispä hallinnon henkilöstön taukotilat päätettiin yhdistää yhdeksi kohtauspaikaksi, joka olisi houkutteleva ja olohuonemainen. Ratkaisu on saanut henkilöstön keskuudessa kiitosta. Tiloja muokattiin lisäämällä akustoivia pehmeitä pintoja ja syvennyksiä yksityisempään rentoon olemiseen sekä suunnittelemalla varustus tarpeiden mukaiseksi: mm. kunnon kahvikone, infografiikkaa kaapinoviin sekä tuomalla tilaan pieni puhelinkoppihuone.

Suunnittelulla saatiin aikaan silminnähden suuria muutoksia, joilla on ollut toiminnallisesti merkittävä vaikutus

Suunnitteluratkaisut tehtiin taloustietoisesti, mutta suunnittelulla saatiin aikaan silminnähden suuria muutoksia, joilla on ollut toiminnallisesti merkittävä vaikutus. Nyt tilat vastaavat vaihteleviin tilantarpeisiin ja ovat myös jatkossa helppo muokata muuttuvien tarpeiden mukaan erilaisiin toimintoihin sopiviksi. Oulun yliopisto sai kodikkaat ja monipuoliset tilat, joita leimaa nykyaikainen uudenajan oppimisen ilmapiiri. Tunnistettavan ja luonteikkaan identiteetin perustana oli halu löytää suojellun olemassa olevaa arkkitehtuurin alkuperäinen henki ja kehystää sitä materiaali- ja tilaratkaisuillamme. Yliopiston uusien tilojen käyttöaste on ollut korkea.

Asiantuntijat

Suunnittelussa mukana

Tutustu kohteen suunnittelussa mukana olleisiin arkkitehteihin ja suunnittelijoihin.

Anna-Leena Salo

Anna-Leena Salo - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Sauli Kosonen

Sauli Kosonen - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Referenssit

Tutustu toteutuksiin

Tutustu muihin suunnittelukohteisiin ja tarinoihin niiden takana.

Tuira Utopia

Maankäytön suunnittelu // Pöytälaatikko

VAV/FIRA

VAV Asunnot Oy:lle suunniteltu vuokratalokohde

Asuntorakentaminen // Kerrostalot

Porvoon kaupunki

Päiväkotikilpailun voitto Porvoon Huhtisissa

Koulut ja päiväkodit

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää tästä tai jostakin muusta referenssistä? Lähetä meille viestiä.