Skip to content

Pohjois-Ritaharjun koulu

Rave Rakennus Oy // Oulu

Koulut ja päiväkodit

Asiakas:

Rave Rakennus Oy

Sijainti:

Oulu

Valmistumisvuosi:

2023

Suunnitteluvuosi:

2022

Kerrosala:

3934 k-m2

Kilpailuvoitto

Pohjois-Ritaharjun uusi koulu toimii yhtenäisen kokonaisuuden luovana laajennusosana vuonna 2017 valmistuneelle koululle. Oppilaspaikkoja uudessa koulussa on 340:lle 1–6 luokkalaiselle.

Sopuisa naapuri vanhalle koululle

Ritaharju on vanhaa jäätikköjoen suistoaluetta, mikä näkyy vieläkin alueen kartoissa. Tämä on osaltaan antanut innoitusta kohteen arkkitehtuurille. Piha jakautuu vaakasuuntaisiin vyöhykkeisiin uuden ja olevan rakennuksen välille ikään kuin vetäytyneen jääkauden aikaisen mannerjään reunalle.  

Ulko- ja sisätilat on yhdistetty selkeäksi paketiksi, joka parhaalla mahdollisella tavalla edesauttaa joustavan, liikkumiseen kannustavan oppimisympäristön syntymistä. Uudisrakennus ottaa mukaan peliin myös olevan koulukiinteistön. Harkittu värikkyys tekee siitä persoonallisen mutta vanhalle koululle sopuisan naapurin. Rakennusten väliin jäävä piha palvelee yhtä lailla vanhaa kuin uuttakin koulua. 

Kaikki oppimistilat sijoittuvat oppilaspihan viereen. Pihalta astutaan suoraan sisään omiin oppimissoluihin kenkäeteisten kautta joko suoraan maantasosta tai ulkoportaita pitkin. Tilat ovat hyvin valvottavat ja esteettömät, kulkeminen on suunniteltu turvalliseksi ja joustavaksi. 

Uudisosan tilatehokkuus on korkealla tasolla - käytävämäiset tilat on minimoitu, opetustilojen väliset aulatilat ovat mitoitukseltaan sellaisia, että niitä voidaan käyttää luontevasti osana opetusta. Eri kokoisten ryhmien yhteistyö ja laaja yhteinen opettajuus toteutuu koulun tiloissa erinomaisesti. Erityisopetuksen tilat tukevat oppimista ja antavat mahdollisuuden eriyttämiselle ja laajemmalle tuelle tarvittaessa.

Rakentuva koulu vastaa moderneihin pedagogisiin vaatimuksiin kulttuurisensitiivisyyden huomioiden

Rakennuksen suunnitteluratkaisussa on erityisesti huomioitu lasten turvallisuus, sisä- ja ulkotilojen toiminnallisuus sekä henkilökunnan työskentelyolosuhteet. Tilat ovat terveellisiä ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia, turvallista käyttöä edistäviä sekä ääniteknisesti rauhallisia. Piha-alue on turvallinen ja helposti valvottava kokonaisuus, jossa kaikki yksityiskohdat ovat suunniteltu lapsille turvallisiksi käyttää ja leikkiä. 

On tärkeää, että samankaltaisuus toteutuu koko koulussa, jolloin toimintakulttuuri jatkuu yhtenäisenä ja ehjänä koko koulupolun ajan. Tämä tukee tilojen joustavaa yhteiskäyttöä tilanteiden muuttuessa. Oppimisalueelta on helppoa kulkea koulun eri osiin, kuten taito- ja taideaineisiin. Oppilaat löytävät itselleen sopivan oppimisen paikan eri tilanteissa ja valvonta on helppoa, joka takaa turvallisuuden joka tilanteessa.

Asiantuntijat

Suunnittelussa mukana

Tutustu kohteen suunnittelussa mukana olleisiin arkkitehteihin ja suunnittelijoihin.

Anna-Leena Salo

Anna-Leena Salo - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Johan Lindfors

Johan Lindfors - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Mirette Seppänen

Mirette Seppänen - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Riitta Saastamoinen

Riitta Saastamoinen - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Tuija Patana

Tuija Patana - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Referenssit

Tutustu toteutuksiin

Tutustu muihin suunnittelukohteisiin ja tarinoihin niiden takana.

Tuira Utopia

Maankäytön suunnittelu // Pöytälaatikko

VAV/FIRA

VAV Asunnot Oy:lle suunniteltu vuokratalokohde

Asuntorakentaminen // Kerrostalot

Porvoon kaupunki

Päiväkotikilpailun voitto Porvoon Huhtisissa

Koulut ja päiväkodit

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää tästä tai jostakin muusta referenssistä? Lähetä meille viestiä.