Skip to content

Suistovisio 2100

Vapaaehtoistyö // Oulu

Tuotekehitys ja selvitykset // Pöytälaatikko

Asiakas:

Vapaaehtoistyö

Sijainti:

Oulu

Suunnitteluvuosi:

2018

Ruohonjuuritason kaupunkisuunnittelua

Projekti oli vapaaehtoistyönä tehtyä ruohonjuuritason kaupunkisuunnittelua, jossa prosessiin osallistettiin työpajojen ja tapahtumien avulla aivan tavallisia, arkkitehtuurista ja kaavoituksesta kiinnostuneita ihmisiä. 

Tutkittavaksi valittu alue löytyi läheltä, Oulun keskustan vierestä. Oulu sijaitsee ainutlaatuisen mielenkiintoisella paikalla meren äärellä mutta merta ei juurikaan kaupungista käsin huomaa. Visiossa Oulun väkiluku on kasvanut muutamalla sadalla tuhannella, ja kaupunki on laajentunut entisille teollisuusalueille ja meren suuntaan.

Katse tulevaisuuteen

Projektin lähtökohtana oli seuraava ajatus: jos katsotaan tarpeeksi kauas tulevaisuuteen (noin 100 vuotta) voidaan sivuuttaa tietyt kaavoitusta yleensä ohjaavat arkirealiteetit (maanomistussuhteet, pysäköintinormit) ja miettiä kaupunkia filosofisemmin laajempana kokonaisuutena, jonka kehittyminen riippuu globaaleista megatrendeistä kuten ilmastonmuutos, robotisaatio, urbanisaatio, kaupunkiviljely, joukkoliikenteen innovaatiot ja energiantuotannon paikallistuminen.

Syksyn 2017 aikana järjestimme kaksi osallistavaa työpajaa. Ensimmäisessä työpajassa kuulimme kuutta eri puhujaa ja pohdimme kotikaupungin olemassaolon tarkoitusta, kartoitimme visiotyön lähtökohtia, esitimme kysymyksiä ja muodostimme arvoja, joiden pohjalta visio ponnistaa. Luontoarvot, tulevaisuuden tekniikka sekä tiivistä kaupunkirakennetta yhdistävä paikallisdemokratian ja paikallisverkostojen kaupunki korostuivat työpajan keskusteluissa.

Toisessa työpajassa pyrimme etsimään vastauksia ensimmäisessä työpajassa nousseisiin kysymyksiin ja aiheisiin, esittelimme visioluonnosta ja keskustelimme sen pohjalta syntyneistä havainnoista. Suuntasimme katseemme erityisesti tavallisten ihmisten elämään Oulussa vuonna 2100.

Asiantuntijat

Suunnittelussa mukana

Tutustu kohteen suunnittelussa mukana olleisiin arkkitehteihin ja suunnittelijoihin.

Anu Säilynoja

Anu Säilynoja - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Johan Lindfors

Johan Lindfors - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Wim Defraeye

Wim Defraeye - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Referenssit

Tutustu toteutuksiin

Tutustu muihin suunnittelukohteisiin ja tarinoihin niiden takana.

Tuira Utopia

Maankäytön suunnittelu // Pöytälaatikko

VAV/FIRA

VAV Asunnot Oy:lle suunniteltu vuokratalokohde

Asuntorakentaminen // Kerrostalot

Porvoon kaupunki

Päiväkotikilpailun voitto Porvoon Huhtisissa

Koulut ja päiväkodit

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää tästä tai jostakin muusta referenssistä? Lähetä meille viestiä.