Skip to content

Utopiaraatti

Kanttia2 // Oulu

Asuntorakentaminen

Asiakas:

Kanttia2

Sijainti:

Oulu

Suunnitteluvuosi:

2017

Vaihtoehto Raatinsaaren lisärakentamiselle

Raatinsaari eli “Raatti” sijaitsee jokisuistossa Oulun keskustan läheisyydessä. Raatissa sijaitsee nykyisellään urheilukeskus, uimahalli, nuorisotalo sekä pienvenesatama. Esiin on noussut ideoita Raatinsaaren rantaan sijoitettavasta asuinrakentamisesta. Lisärakentamista on yleensä ideoitu kaupungin puoleiselle rannalle, joka on julkisen luonteensa takia rakentamiselle suhteellisen herkkä paikka. Halusimme tutkia, olisiko rakentamiselle parempi sijainti toisella puolella Raattia, eli vastapäätä Toivoniemen saarta, jossa sijaitsee ominaispiirteisiä asuinkerrostaloja. Nykyisellään Raattia halkoo moottoritie ja saarien pienehköä ajoneuvomäärää palvelee mielestämme ylimitoitetun oloinen eritasoliittymä. Liittymän taakse jäävä Lohipadonniemen puistoalue tuntuu olevan myös turhan eristyksissä ja vajaalla käytöllä.

Sujuvammat liikennejärjestelyt sekä asumisen sijoittaminen pohjoisrannalle

Ratkaisuna liikenteeseen toinen tiepohja poistettaisiin, ja ajo Pikisaareen hoidettaisiin stadionin eteläpuolelta. Stadionin eteläpään risteykseen tehtäisiin valo-ohjaus – lähimmät valot olisivat parin sadan metrin päässä, joten tilanne ei mielestämme juurikaan monimutkaistuisi. Nopeudet silloilla voitaisiin laskea 40 km/h tasolle, mikä mahdollistaisi ajokaistojen kaventamisen ja säästyvä tila voitaisiin käyttää puuistutuksiin tai leveämpiin pyöräteihin. 

Liikenteeltä vapautetulle maalle Lohipadonniemeen rakennettaisiin isohko P-laitos sekä hotelli ja Raatin pohjoisrannalle kiemurteleva asuinkerrostalo. P-laitos sisältäisi hotellin pysäköinnin lisäksi myös asuinkerrostalon sekä stadionin pysäköintiä. Saaren eteläosia kehitettäisiin julkisena ulkotilana ja vajaakäyttöiset liikennealueet saaren itä-ja pohjoispuolella muutettaisiin rakennusmaaksi. 

Pohjoisrannan asuinkerrostalot loisivat vastaparin Toivoniemen puolen taloille ja samalla ryhdistäisivät urheilualueen matalahkoa siluettia. Tuiranväylästä muodostuisi molemmin puolin rakennettu kanava, samaan tapaan kuin nykyinen Alakanava. Kaupunkiin saataisiin näin laadukasta asuntoarkkitehtuuria kaupungin ytimeen ja veden äärelle. 

Hotellin sijainti on luonnoksessa lähellä keskustaa, helposti saavutettavissa, ja rakennusmassa sijaitsee Aallon vision mukaisessa paikassa. Hotelli tukisi alueen massatapahtumia ja huoneista ja ravintolasta saataisiin hienot maisemat puiston läpi suihkulähteille.

Asiantuntijat

Suunnittelussa mukana

Tutustu kohteen suunnittelussa mukana olleisiin arkkitehteihin ja suunnittelijoihin.

Johan Lindfors

Johan Lindfors - Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Referenssit

Tutustu toteutuksiin

Tutustu muihin suunnittelukohteisiin ja tarinoihin niiden takana.

Tuira Utopia

Maankäytön suunnittelu // Pöytälaatikko

VAV/FIRA

VAV Asunnot Oy:lle suunniteltu vuokratalokohde

Asuntorakentaminen // Kerrostalot

Porvoon kaupunki

Päiväkotikilpailun voitto Porvoon Huhtisissa

Koulut ja päiväkodit

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää tästä tai jostakin muusta referenssistä? Lähetä meille viestiä.