Suistovisio 2100

Suistovisio 2100

SUUNNITTELUVUODET: 2017-2018
LAAJUUS: ~10 km²
YHTEISTYÖKUMPPANIT: PROTO RY
DODO RY
OULUN ASEMAKAAVOITUS
PLAYSIGN OY
KAUPUNKILAISET

Tutustu Suistovisio 2100 -julkaisuun tarkemmin täällä.

MITÄ TEIMME

 
Projekti oli vapaaehtoistyönä tehtyä ruohonjuuritason kaupunkisuunnittelua, jossa prosessiin osallistettiin työpajojen ja tapahtumien avulla aivan tavallisia, arkkitehtuurista ja kaavoituksesta kiinnostuneita ihmisiä.

Tutkittavaksi valittu alue löytyi läheltä, Oulun keskustan vierestä. Oulu sijaitsee ainutlaatuisen mielenkiintoisella paikalla meren äärellä mutta merta ei juurikaan kaupungista käsin huomaa. Visiossa Oulun väkiluku on kasvanut muutamalla sadalla tuhannella, ja kaupunki on laajentunut entisille teollisuusalueille ja meren suuntaan.

MITEN TEIMME

 
Projektin lähtökohtana oli seuraava ajatus: jos katsotaan tarpeeksi kauas tulevaisuuteen (noin 100 vuotta) voidaan sivuuttaa tietyt kaavoitusta yleensä ohjaavat arkirealiteetit (maanomistussuhteet, pysäköintinormit) ja miettiä kaupunkia filosofisemmin laajempana kokonaisuutena jonka kehittyminen riippuu globaaleista megatrendeistä kuten ilmastonmuutos, robotisaatio, urbanisaatio, kaupunkiviljely, joukkoliikenteen innovaatiot ja energiantuotannon paikallistuminen.

Syksyn 2017 aikana järjestimme kaksi osallistavaa työpajaa. Ensimmäisessä työpajassa kuulimme kuutta eri puhujaa ja pohdimme kotikaupungin olemassaolon tarkoitusta, kartoitimme visiotyön lähtökohtia, esitimme kysymyksiä ja muodostimme arvoja, joiden pohjalta visio ponnistaa. Luontoarvot, tulevaisuuden tekniikka sekä tiivistä kaupunkirakennetta yhdistävä paikallisdemokratian ja paikallisverkostojen kaupunki korostuivat työpajan keskusteluissa.

Toisessa työpajassa pyrimme etsimään vastauksia ensimmäisessä työpajassa nousseisiin kysymyksiin ja aiheisiin, esittelimme visioluonnosta ja keskustelimme sen pohjalta syntyneistä havainnoista. Suuntasimme katseemme erityisesti tavallisten ihmisten elämään Oulussa vuonna 2100.