Työmme perustuu aitoon haluun kuunnella ja ymmärtää tilankäyttäjää ja asiakastamme. Hyvin tehdyn taustatyön pohjalta monialainen tiimimme pystyy tarjoamaan luovia ja perusteltuja ratkaisuja – näkemystä.

Kanttia2 on oululais-helsinkiläinen arkkitehtitoimisto, jonka osaamisen muodostaa 30-henkinen tiimimme arkkitehtejä, sisustusarkkitehtejä ja muotoilijoita. Tarjoamme suunnitteluosaamista muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

Konseptointi ja palvelumuotoilu / pääsuunnittelu / rakennussuunnittelu / massakustomointi & tuotekehitys / alue- ja kiinteistökehitys / maankäyttö / strategia & brändi / sisustus- ja kalustesuunnittelu / ekologinen suunnittelu / 3D- & VR-analyysi / BIM

Meitä kiinnostavat erityisesti arkkitehtuurin keinot luoda muutosta, tunnetta ja identiteettiä tilalle. Uskomme, että katsomalla asioita uudelta kantilta voimme haastaa koko alaamme.

Yritysasiakkaita autamme saavuttamaan parempia brändillisiä ja taloudellisia tuloksia toiminnallisuuden ja erottautumisen keinoin siten, että arkkitehtuuriset ratkaisut tukevat ja vahvistavat strategisia päätöksiä. Kehitämme ja luomme arkkitehtuurin keinoilla yhdessä asiakasyritystemme kanssa niin sisäistä kulttuuria, ydinliiketoimintaa, sidosryhmäkohtaamisen tilanteita kuin brändimielikuvaa.

Hyödynnämme projekteissa laajaa asiantuntijaverkostoamme, täydentäen tiimiämme Kanttia2 ulkopuolisilla yhteistyökumppaneilla, kuten rakentamisen, erikoissuunnittelun, muotoilun ja esim. opetuksen, sosiologian ja hotelli- ja ravintola-alan asiantuntijoilla.

Käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetusten (GDPR) mukaisesti. Kaikki henkilötiedot ovat tarkoitettu vain yrityksen omaan käyttöön, ja käsittelemme niitä vastuullisesti ja luottamuksellisesti.