Kunta²

KUNTA²


paikan henki | onnelliset kuntalaiset | onnelliset kylät | kunnon kylät | väkevä kunta | väkevä identiteetti | paikan identiteetti | vahva kunta | rohkeat paikat | uusi kunta | ihana kunta | kunta 2.0 | vahva – vetovoimainen – väkevä

MISTÄ ON KYSE

Kunta² on yhdessä kuntalaisten ja kuntapäättäjien kanssa toteutettava suunnittelukonsepti, jonka tavoitteena on tunnistaa kunkin kunnan vahvuudet, identiteettitekijät ja piilevä potentiaali – ja lisätä kunnan vetovoimaisuutta niitä hyödyntämällä. Maaseudun paikoissa, yhteisöissä, yrityksissä ja paikallishistoriassa on valtavasti potentiaalia, jota ei usein osata hyödyntää kunnan strategisessa päätöksenteossa ja markkinoinnissa. Prosessin aikana luodaan suuntaviivat kunnan strategiselle profiloitumiselle, jotta voidaan parantaa asukkaiden sitoutumista kotikuntaansa ja parantaa kilpailukykyä hurmaamalla potentiaalisia tulevia asukkaita. Panostamalla aitoihin vahvuuksiin kunta voi kasvaa onnellisten asukkaiden kotipitäjänä.

MITEN PALVELU TOTEUTETAAN

Kunta²-toimintamallia varten kokoamme tiimin, joka muodostuu viranomaisista, asukkaista, kuntalaisista ja Kanttia2:n omista arkkitehdeistä ja osaajista. Kohteesta riippuen mukaan voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita, kuten tutkijoita tai yhteistyökumppanimme Maaseudun sivistysliiton edustajia.
Kuntalaisia kuulemalla ja haastattelemalla sekä ympäristöä havainnoimalla luomme kattavan analyysin nykytilanteesta. Määrittelemme yhdessä kysymyksen, johon haluamme vastata ja sitä kautta fyysisen kehityskohteen, johon haluamme vaikuttaa. Nimeämme olennaisen toimijat, joilla on avaimet toteutuksen onnistumiseen. Huolellisen suunnittelun jälkeen osallistujista nimetty ryhmä huolehtii toteutuksesta, käyttöönotosta ja ylläpidosta sen jälkeen, kun suunnittelijat ovat hoitaneet osuutensa.
Läpi prosessin hyödynnämme vertaisoppimista, osallistamisen menetelmiä ja ”Dream room”-työskentelyä. Suunnittelu tapahtuu johdollamme erilaisia työkaluja hyödyntäen: käytännönläheisesti ja visuaalisesti –konkreettinen tavoite tähtäimessä. Hyvin valmistelluissa workshopeissa arkisista asioista avautuu uusia mielenkiintoisia näkökulmia.
Kunta²-palvelukonseptimme työkalupakki taipuu niin suurien kuin pienienkin kehityshankkeiden toteuttamiseen.

MIKÄ ON HYÖTY?

Varhaisessa vaiheessa toteutetulla, tarpeet monipuolisesti huomioon ottavalla suunnittelu- ja osallistamisprosessilla käytettävissä olevat varat ja aika voidaan valjastaa merkittävien parannuksien saavuttamiseksi. Kun suunnitteluosaaminen yhdistyy paikan tarinan ja persoonallisten piirteiden tunnistamiseen ja kunnan ydintoimijoihin, voidaan saavuttaa jopa kansainvälisesti kiinnostavia ratkaisuja. Tehokkaasti ja menestyksekkäästi toteutettu hanke paitsi parantaa fyysistä ympäristöä, on myös todiste kuntalaisten yhteishengestä ja kyvystä vaikuttaa.

HANKKEEN AIKANA TUOTETTAVA MATERIAALI

Suunnitelmamateriaalin laajuus riippuu hankkeen laajuudesta ja kehityksen kohteesta. Laajamittaisena projektilla voidaan vastata kaavoituksen tarpeisiin – pienempänä hankkeena lopputuotteena voi olla uusi skeittipuisto tai kirjaston lukunurkan uudistus. Kohteesta ja tarpeesta riippuen suunnittelun osana tuotetaan esim. analyysiraportteja, käyttäjäprofiileja, havainnekuvia, hanke- ja tilankäyttösuunnitelmia, markkinointimateriaalia tai yksityiskohtaisia toteutussuunnitelmia.
Onko sinun kotikunnassasi hyödyntämätöntä potentiaalia? Ota yhteyttä! Etsimme mukaan uusia kuntia syksyllä alkavaan suunnitteluun. Voitte osallistua joko pitkäkestoiseen verkostomaiseen kehityshankkeeseen tai hyödyntää prosessia ennalta määrittelemänne tavoitteen toteuttamiseksi!